CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Simplificarea procedurilor vamale – subiect de discuție cu reprezentanții mediului de afaceri

Simplificarea procedurilor vamale – subiect de discuție cu reprezentanții mediului de afaceri

28 februarie 2023, Chișinău – Conducerea Serviciului Vamal împreună cu Ministra Finanțelor Veronica Sirețeanu și Vicepremierul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba s-au întrunit cu reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul unei sesiuni de informare, pe mai multe subiecte de actualitate ce vizează modificarea cadrului normativ în scopul simplificării procedurilor vamale, desfășurată pe platforma Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, care exercită și funcțiile Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului. La sesiune a participat și Înaltul consilier al UE, Rosario de Blasio, se arat[ ]ntr-un comunicat al Serviciului Vamal al Republicii Moldova. 

Agenda a inclus subiecte privitor la domeniul de simplificare a înregistrării obligatorii a agenților economici, precum excluderea înregistrării obligatorii a agenților economici la Serviciul Vamal, actele necesare pentru procedura de vămuire a mărfurilor, declararea electronică pentru Zonele Economice Libere și Portul Internațional Liber Giurgiulești, precum și prevederile noului Cod vamal 95/2021 și Regulamentul de punere în aplicare a acestuia.

Agenții economici au fost familiarizați cu nouă procedură introdusă de Serviciul Vamal, privind înregistrarea automatizată a agenților economici, acțiune menită să faciliteze procedurile vamă-bussines prin valorificarea tehnologiilor informaționale şi promovarea unui mediu fără hârtie în vamă, recunoscut la nivel european, precum şi la nivel internațional de către Organizația Mondială a Vămilor, conform Standardelor-Cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerțului Mondial (SAFE), la care Republica Moldova este parte. 

„Transparentizarea, debirocratizarea și digitalizarea proceselor reprezintă o prioritate a Guvernului, orientată spre beneficiul comun, atât pentru mediul de afaceri, pentru a activa în condiții mai bune și cu proceduri simplificate, dar și pentru autorități, în procesul de aplicare uniformă a cadrului legal și colectarea eficientă a taxelor în bugetul de stat”, a susținut ministra Finanțelor Veronica Sirețeanu.

Vicepremierul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba a menționat despre importanța digitalizării și modernizării procedurilor vamale în contextul dezvoltării în Republica Moldova a unei economii incluzive, durabile și digitale. Domnul Alaiba a conchis că: „Armonizarea procedurilor vamale cu cele ale UE va oferi o multitudine de beneficii mediului de afaceri, iar uniformizarea cadrului normativ va crește atractivitatea investițională a Republicii Moldova și prin asemenea pași vom demonopoliza exporturile și vom oferi tot mai multor companii posibilitatea să beneficieze de oportunitățile DCFTA”.

Directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan a punctat beneficiul înregistrării automatizate a agenților economici, care, în rezultat, va oferi multiple beneficii atât pentru business, implicit exportatori, importatori, brokeri vamali şi transportatori, cât şi pentru eficientizarea administrării vamale.

În aceeași ordine de idei, dl Talmazan a menționat, că pentru facilitarea comerțului legitim şi lupta împotriva fraudei, sunt necesare proceduri şi procese vamale simple, rapide şi uniformizate, iar pornind de la această premisă, Serviciul Vamal promovează şi susține crearea unui mediu simplu şi comod pentru vamă şi comerț, prin utilizarea instrumentelor şi a tehnologiilor moderne de control vamal, contribuind astfel la asigurarea unei baze pentru proceduri de vămuire eficace. 

Urmare a aprobării noilor prevederi, agenții economici vor economisi timp și bani, vor obține independență față de competența teritorială vamală, vor elimina contactul cu funcționarul vamal, vor folosi acte permisive în format electronic, ș.a.

Sesiunea a întrunit peste 50 de reprezentanți ai asociațiilor de business și investitori, parteneri de dezvoltare, iar în spiritul intensificării cooperării pe subiecte de interes comun, participanții au agreat continuarea consultărilor pe platforma de dialog comun, care să contribuie la simplificarea procedurilor vamale, facilitarea comerțului internațional și ajustarea legislației vamale la prevederile acquis-ului comunitar.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.