CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Misiune și Obiective

Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM

Misiune :

A fost constituit în calitate de organ consultativ prin  Hotărârea Guvernului RM nr. 631  (Regulament) din 22.08.2011.
Consiliului i-a fost atribuită misiunea de a facilita dialogul între reprezentanții mediului de afaceri, comunității donatorilor și formatorilor de politici, în vederea dezvoltării unui climat socioeconomic sănătos și a unui mediu de afaceri nediscriminatoriu, transparent și favorabil investițiilor. În scopul implementării angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech, privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul de Facilitare a Comerțului) aprobat prin Legea nr.729 din 9 iunie 2016, Consiliul exercită și funcțiile Comitetului Național de Facilitare a Comerțului. Astfel Consiliul este autorizat cu dreptul de a discuta și elabora soluții pentru problemele de importanță națională legate de comerțul extern. Dat fiind faptul că acest subiect, simultan, se află în vizorul unui șir de autorități publice, acest lucru necesită o abordare sistemică. Din august 2019 Platforma exercită și funcțiile Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Minsiunea principală: identificarea problemelor-cheie, a preocupărilor și necesităților întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova.

Mandat:

Pentru realizarea misiunii ce îi revine:

Consiliului i-a fost oferit următorul mandat:

  • oferirea Guvernului expertizei din partea comunității de afaceri în elaborarea politicilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, comerțului etc.;
  • monitorizarea și evaluarea impactului implementării politicilor publice;
  • implicarea sectorului privat în procesul de elaborare a deciziilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, comerțului etc.

Instrumentar:

În exercitarea misiunii sale:

Consiliul Economic aplică următoarele instrumente:

  • examinează solicitările Prim-ministrului, prezentându-i opinii și recomandări;
  • participă la elaborarea viziunii Guvernului asupra unor procese de reformă;
  • prezintă recomandări pe marginea programelor de investiții publice, elaborate de ministere și de alte autorități publice;
  • inițiază propuneri cu referire la politicile de dezvoltare economică, inclusiv perfecționarea politicilor monetar-creditare, bugetar-fiscale, de comerț exterior și interior, de sprijinire a sectorului real al economiei, de dezvoltare a infrastructurii, de îmbunătățire a situației pe piața muncii, în domeniul protecției sociale etc.;
  • examinează și propune soluții pentru cele mai stringente probleme de ordin economic și social.