CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Sectorul construcții

  • Companii de construcții
  • Agenți imobiliari
  • Drumari
  • Producători de materiale de construcții

În faza actuală a pandemiei, efectele majore asupra sectorului construcții întârzie să se manifeste. O încetinire a vânzărilor de locuințe s-a manifestat pe parcursul lunilor de carantină (martie-aprilie), atunci când potențialii cumpărători nu au avut posibilitatea fizică de a inspecta viitoarea locuință. Cu toate acestea, vânzările de locuințe au fost reluate începând cu luna mai în volum comparabil cu cel din 2019 – parțial aceasta se explică prin cererea nesatisfăcută în lunile anterioare. Cu toate acestea, un impact plenar asupra sectorului construcții se așteaptă spre finele anului – un semnal în acest sens îl constituie vânzările reduse de materiale de construcții din prima jumătate a anului curent și reducerea numărului de acte permisive solicitate/eliberate în această perioadă.

Dificultăților condiționate de pandemie li se alătură și o serie de impedimente mai vechi care obstrucționează activitatea sectorului. În primul rând este vorba despre procesul lent și complicat de eliberare a autorizațiilor de construcție în municipiul Chișinău, necesitatea actualizării planului urbanistic fiind un obstacol artificial din moment ce în lipsa acestuia autoritățile publice locale urmează să se conducă de planul vechi. Un alt obstacol ține de tergiversarea adoptării în Parlament al Codului urbanismului și construcțiilor, care integrează un set de reforme așteptate de sector. În particular, se tratează despre reforme care ar propulsa Republica Moldova în clasamentul Doing Business al Băncii Mondiale, conform căruia poziția noastră în clasamentul mondial pentru 2020 la capitolul acte permisive în construcții este 156 din 190 de țări.

Accesul constructorilor și drumarilor la sistemul de achiziții publice este limitat. În ceea ce privește construcția de locuințe sociale este așteptată lansarea celei de-a treia faze a proiectului susținut (în proporție de 65%) de Banca Consiliului Europei. În același timp, participarea drumarilor din Republica Moldova la proiectele de infrastructură a drumurilor este condiționată de volumele mari de lucrări pe care acestea nu le pot susține decât în consorții cu companii străine, rolul participantului local fiind unul „decorativ”. Licitarea unor loturi mai mici ar spori gradul de participare al companiilor din Republica Moldova. Condițiile de tender (și ulterior de plată) se consideră a fi neechitabile în comparație cu licitații similare organizate de Banca Mondială sau Națiunile Unite. Se pune accentul doar pe prețuri cânt mai mici, oferta tehnică contând doar 20%, ceea ce practic împiedică companiile să participe la achiziții publice. O ajustare a termenilor de licitație la standardele internaționale se consideră a fi o condiție necesară pentru stimularea investițiilor în acest domeniu. La fel, achitarea lucrărilor în termeni de 2-4 săptămâni după semnarea actelor de primire-predare trebuie să fie o normalitate, ceea ce nu se atestă în raport cu lucrările efectuate în favoarea clienților din sistemul bugetar.

Concomitent, există un potențial redus de înlocuire a importurilor de materiale de construcție. Dacă în partea ce ține de materia primă (ciment, pietriș, beton, cărămidă) lucrurile stau comparativ mai bine, alte materiale de construcții (teracotă, vopsele, sticlă tehnică) provin exclusiv din import.

Măsuri solicitate:

 

Simplificarea procesului de eliberare a actelor permisive în domeniul construcțiilor

Adoptarea Codului urbanismului și construcțiilor

Modificarea Legii achizițiilor publice

Adoptarea standardelor internaționale la efectuarea achizițiilor publice și diminuarea ca volum a loturilor licitate

Lansarea fazei III a proiectului de construcție a locuințelor sociale

Achitarea în termeni rezonabili (2-4 săptămâni) a plăților aferente lucrărilor predate

*Această informație este colectată în cadrul discuțiilor purtate de experții care realizează Studiul de Impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economiei. Datele pot fi preluate de pe site-ul www.consecon.gov.md doar cu menționarea obligatorie a sursei „Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul RM” și precizarea că ”Studiul de impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economiei este realizat de Consiliul Economic în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu susținerea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.”

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.