CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Sectorul TIC

  • Producători de hardware și software
  • Companii din domeniul telecomunicațiilor

Nici sectorul TI nu s-a dovedit a fi „imun” la efectele pandemiei, acesta oferind servicii altor sectoare care odată cu instituirea stării de urgență au considerat că investițiile în automatizarea proceselor nu reprezintă o prioritate și, dorind să exercite un control mai riguros asupra costurilor, au sistat sau reziliat contracte cu companii din domeniul tehnologiilor informaționale. Acest impact masiv s-a consumat însă pe parcursul lunii martie, iar în perioada aprilie-iunie s-a conturat o nouă direcție de activitate, determinată și aceasta de existența restricțiilor de circulație. Este vorba de comerțul electronic care căpătat o însemnătate fără precedent în condițiile carantinei.

Respectiv, în perioada incipientă a pandemiei s-a produs o reorientare structurală a cererii de tehnologii informaționale la care companiile din domeniu au răspuns cu ofertă corespunzătoare. Prin urmare, comerțul electronic, devenit „peste noapte” un instrument important în menținerea vânzărilor și oferind posibilități noi la export, a scos în evidență o serie de probleme care sunt specifice nu atât pentru sectorul TIC cât pentru acest tip de instrument.

Cu toate acestea există lacune și obstacole artificiale pentru aplicarea pe larg a comerțului electronic. Cele mai importante din ele țin de: 1. modalitatea de aplicare a semnăturii electronice; 2. complianța cu cerințele legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal; 3. tarifele bancare înalte aferente plăților online; și 4. proasta reglementare a raporturilor de muncă în condițiile lucrului la distanță.

Un motiv de îngrijorare pentru reprezentanții sectorului TIC este menținerea în continuare a „taxei de lux” asupra serviciilor de telefonie mobilă (contrar politicii bugetar-fiscale anunțate anterior prin care se propunea anularea acesteia începând cu 2021) și introducerea taxei de portabilitate în mărime de 50% din plata pentru operare. Este de la sine înțeles că aceste taxe conduc în mod nemijlocit la scumpirea costurilor de telefonie mobilă pentru consumatori or, în condițiile când pandemia pune o emfază crescândă asupra comerțului electronic, munca la distanță, servicii prestate online, aceste costuri vor deveni o povară suplimentară și nejustificată pentru consumatorii serviciilor de telefonie mobilă.

Acestea, dar și alte propuneri din partea sectorului TIC se regăsesc în Foaia de Parcurs pentru digitalizarea economiei lansată pe parcursul lunii mai de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Măsuri solicitate:

 

Implementarea Foii de parcurs pentru digitalizarea economiei și promovarea comerțului electronic

Menținerea politicii bugetar-fiscale anunțate anterior, prin care urma să fie eliminată „taxa de lux”

Moratoriu pe durata pandemiei asupra introducerii taxei de portabilitate de 50% asupra operatorilor de telefonie mobilă

Revizuirea legislației muncii pentru a o face mai flexibilă și adaptată noilor realități

Permisiunea de angajare a persoanelor din străinătate, fără ca acestea să viziteze Moldova

*Această informație este colectată în cadrul discuțiilor purtate de experții care realizează Studiul de Impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economiei. Datele pot fi preluate de pe site-ul www.consecon.gov.md doar cu menționarea obligatorie a sursei „Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul RM” și precizarea că ”Studiul de impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economiei este realizat de Consiliul Economic în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu susținerea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.”

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.