CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Ședințele Consiliului Economic

Consiliul Economic este condus de Prim-ministru și se întrunește la inițiativa Prim-ministrului.  Întrunirile  plenare,  în  componență deplină a Consiliului poartă un caracter de  organizare,  planificare  și raportare a  activității  Consiliului.  Suplimentar,  în cadrul ședințelor plenare sunt discutate și cele mai complexe probleme, care necesită atenția specială a Prim-ministrului. Activitatea Consiliului se bazează pe principiul libertății de exprimare și transparenței în dezbateri.

Tematica ședințelor Consiliului Economic este stabilită în baza propunerilor și a sesizărilor din partea mediului de afaceri și a membrilor Consiliului.

Agenda şedinţelor Consiliului Economic este anunţată din timp membrilor Consiliului.

În urma dezbaterilor, Prim-ministrul ia decizii formalizate (indicaţii şi dispoziţii), transmise ulterior instituţiilor subordonate Guvernului. Scopul final al acestora este de a facilita activitatea mediului de afaceri și îmbunătățirea climatului investițional în RM.

Secretariatul Consiliului Economic raportează membrilor Consiliului şi Prim-ministrului despre realizările efectuate în baza dispozițiilor șefului Guvernului și oferă suport permanent instituţiilor statului în executarea lor.

Ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru cu privire la procedurile pentru înregistrarea de stat a agenţilor economici (Joi, 17 aprilie 2014, ora 17:00)

Ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru cu privire la  impactul noilor reguli asupra diferitor categorii de exporturi (Miercuri, 9 septembrie 2014, ora 15:00)

Ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru cu privire la eliminarea barierelor din calea valorificării DCFTA în favoarea mediului de afaceri din Republica Moldova (Miercuri, 8 iulie 2015, ora 11:00)

Ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru cu privire la consultările cu mediul de afaceri pe marginea acțiunilor anti-criză ( Joi, 13 august 2015, ora 15:00)

Ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru cu privire la inițierea lucrărilor Consiliului Economic (Joi, 17 martie 2016, ora 15:00)

Ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru prezidată de Dl. Pavel Filip (10 martie 2017 ora 10.00)

Ședința Plenară a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, din 30 martie 2018

Ședința Plenară a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, din 04 decembrie 2019

Ședința Plenară a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, din 09 iunie 2020