CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

A avut loc ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru

10 decembrie 2013 – Consiliul Economic al Prim-ministrului s-a adunat în după-amiaza zilei, la Guvern, pentru a discuta Foaia de parcurs privind acţiunile Executivului în vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pentru anii 2013-2014. 

Foaia de parcurs reprezintă o agendă a Guvernului, cu acţiuni concrete orientate spre eliminarea principalelor bariere pentru mediul de afaceri, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi ameliorarea climatului investiţional, preconizate să fie realizate pe parcursul anului viitor. În context, ministrul Economiei, Valeriu LAZĂR, a făcut o prezentare despre măsurile întreprinse de Executiv în trimestrul III al anului 2013. Prim- ministru Iurie LEANCĂ a solicitat reprezentanţilor mediului de afaceri să ofere susţinere Guvernului în identificarea barierelor administrative ce nu sunt cuprinse în prezenta versiune a Foii de parcurs, pentru a fi preluate.

De asemenea, Iurie LEANCĂ a solicitat ajutorul celor prezenţi la şedinţa Consiliului Economic în identificarea reglementărilor învechite sau inutile, acestea urmând a fi eliminate definitiv sau reformate, astfel încât să corespundă rigorilor timpului. O atenţie separată a fost acordată câtorva domenii de importanţă deosebită pentru un climat de afaceri atractiv, şi anume conectarea la electricitate, autorizaţiile în construcţii, comerţul transfrontalier şi îndeosebi, asigurarea protecţiei investitorilor. Reprezentanţii instituţiilor responsabile, a asociaţiilor de afaceri şi a donatorilor ce susţin eforturile statului în promovarea reformelor economice au avut un schimb de opinii pe marginea principalelor procese de reformă din aceste sectoare.

Prim-ministrul a fost informat despre faptul că pe toate dimensiunile sus-numite există proiecte de amendamente în proces de avizare, care vor duce la creşterea transparenţei procedurilor, reducerea costurilor pentru acestea şi a timpului de aşteptare, reducerea numărului procedurilor şi actelor, ceea ce va duce la debirocratizarea instituţiilor statului şi oferirea antreprenorilor a unor servicii mai calitative, mai ieftine şi mai rapide.

Până la sfârşitul anului, Guvernul urmează să aprobe şi să remită în Parlament noi reglementări ce vor creşte gradul de protecţie a investitorilor, vor uşura şi reduce procedurile de import şi export şi vor simplifica semnificativ reglementările ce ţin de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi de conectare la electricitate. Prim-ministrul Iurie LEANCĂ a precizat: „Aceste constrângeri sunt printre principalele impedimente în calea antreprenorilor, în special a micilor antreprenori şi oameni de afaceri. Pentru ca să avem o economie competitivă trebuie să ajutăm businessul nostru să se integreze cât mai rapid în circuitul economic regional şi european”.

După două ore de discuții s-a decis necesitatea accelerării la maximum a procesului de aprobare a actelor normative în aceste domenii, urmând să se identifice noi acţiuni menite să elimine constrângerile din calea mediului de afaceri.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.