CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător urmează să fie reformat

Sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător urmează să fie reformat

A avut loc prima ședință a grupurilor de lucru privind reforma sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM. Reforma are loc în contextul Dispoziției Guvernului din 25 iulie 2023. Pentru realizarea reformelor au fost create 8 grupuri de lucru în următoarele domenii: 1. supravegherea tehnică, construcții; 2. supravegherea pieței și protecția consumatorului; 3. fiscal, vamal; 4. protecția mediului; 5. sănătate publică; 6. protecția și securitatea muncii; 7. agricultură și alimentație; 8. transport (rutier, naval, aeronautic).

Prima ședință a avut loc în cadrul Grupului nr. 1, în cadrul căreia a fost pus în discuție propuneri privind îmbunătățirea controlului de stat în domeniile supravegherii tehnice și construcțiilor.

Astfel, în cadrul ședinței au fost dezbătute problemele cu care se confruntă comunitatea de afaceri în aceste domenii dar și soluțiile propuse pentru depășirea acestora bazate în mare parte pe practicile și principiile promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței legislația în domeniul controalelor privind supravegherea tehnică, construcțiilor și luptei împotriva incendiilor conține unele discrepanțe, dublări și prevederi nejustificate.

Participanții la ședință au menționat necesitatea revizuirii legii 131 din 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Printre altele, se propune introducerea în legislația națională a concretizări care să nu admită dublarea funcțiilor de control, fenomen atestat astăzi.

Se mai propune revederea hotărârii de Guvern prin care se efectuează controlul calității în construcții asupra utilizării investițiilor publice în construcții. Asta pentru că se atestă un șir de plângeri din partea agenților economici, deoarece acest proces de control, are loc lacunar și cu devieri de la principiile de bază în reglementarea controlului de stat. Mai mult, agenții economici susțin că aceste controale se fac cu exagerări și intervenții disproporționate din partea organului de control.  

În cadrul grupurilor de lucru participă Cancelaria de Stat, ministerele responsabile de politici în domeniile tehnice abordate, organele de control competente, dar și reprezentanți ai comunității de afaceri și practicieni din domeniile discutate.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru urmează să acorde asistența necesară în organizarea și funcționarea grupurilor tematice de lucru, va monitoriza activitatea acestora și va prezenta trimestrial Prim‑ministrului rezultatele activității grupurilor de lucru.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.