CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

30 mln de lei vor fi alocați pentru implementarea Programului de susținere a antreprenoriatului feminin 

28 august 2023 – Proiectul Programului  de susținere a antreprenoriatului feminin a fost prezentat în cadrul celei de-a zecea ședințe jubiliare a Grupului de Lucru 9 ”Abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen” din cadrul Consiliului Economic.

Potrivit lui Dumitru Pîntea, directorul Organizației pentru Dezvoltare Antreprenorială (ODA), Programul de susținere a antreprenoriatului feminin țintește patru măsuri: Suport financiar nerambursabil pentru antreprenoarele debutante; Suport financiar nerambursabil pentru întreprinderile în dezvoltare; Asistența tehnică pentru susținerea întreprinderilor în dezvoltare; Promovarea imaginii femeilor antreprenoare.

Pentru punerea în aplicare a programului sunt prevăzuți 30 milioane de lei. Astfel, beneficiarele programului vor avea posibilitate, de exemplu să acceseze finanțare nerambursabilă de maxim 80% din suma proiectului investițional și care nu va depăși valoarea de 200.000 de lei, iar contribuția beneficiarei trebuie să constituie minim 20% din suma proiectului investițional. Totodată, programul mai prevede un suport financiar pentru activitățile în domeniul comerțului electronic a întreprinderilor gestionate de femei în valoare de maxim 50.000 MDL.

Prezentă la ședință Marina Morozova, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a menționat că este nevoie de un astfel de Program care să dedice un segment special de susținere financiară și abilitare economică a femeilor din Moldova.

Diana Coșalîc, Directoarea adjunctă AIPA, a menționat în cadrul ședinței ca instituția pe care o reprezintă de asemenea susține antreprenoriat feminin și va continua acest proces și pe viitor.

Reprezentanții comunității de afaceri au susținut promovarea programului, venind cu propuneri care să completeze documentul.

Veronica Arpintin, Secretară de Stat la Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării și Președinta Grupului de lucru 9 a menționat că toate propunerile comunității de afaceri sunt binevenite și vor fi examinate minuțios, pentru a fi luate în considerare la definitivarea proiectului, consultările publice a căruia se vor finaliza în următoarele două săptămâni.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru va monitoriza procesul de consultări publice și va acorda asistența necesară Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în definitivarea versiunii finale a Programului.

După definitivarea proiectului documentului acesta urmează sa fie prezentat  Guvernului spre aprobare în luna Septembrie 2023.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.