CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Întrevedere dintre experții Secretariatului Consiliului Economic cu echipa BERD

Întrevedere dintre experții Secretariatului Consiliului Economic cu echipa BERD

Agenda Consiliului Economic pe marginea reglementării activității ÎMM, a fost discutată în cadrul unei ședințe a experților Secretariatului Consiliului Economic cu reprezentantele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Olga Kuznetsova, Director Regional de Program, departamentul SME Finance & Development și Kateryna Rigg, Manager National de Program, departamentul SME Finance & Development.

Experții Secretariatului au menționat că, la moment sunt promovate un și de subiecte care ar veni în susținerea dezvoltării antreprenoriatului mic și mijlociu. În acest sens a fost elaborată Foaia de parcurs privind reducerea poverii de reglementare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Totodată, recent Parlamentul a adoptat un șir de modificări legislative care reduc din cerințe nejustificate impuse de stat, pe care agenții economici erau obligați să le respecte. Modificările respective au fost elaborate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul experților Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Marii Britanii, Elveției și Suediei și a Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.

Reprezentantele BERD au fost interesate să afle și despre reformele din domeniul digitalizării economiei. Potrivit experților Secretariatului Consiliului Economic, cu susținerea BERD, al Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și USAID, sunt promovate un șir de modificări legislative în acest sens. Printre recentele legi aprobate se numără Pachetul Legislativ pentru Digitizare 1.0 și Contactless Business in Moldova – elaborate cu suportul experților de la Consiliul Economic.

În context s-a mai menționat și despre faptul că pe agenda Consiliului Economic se află un șir de subiecte legate de economia verde. Printre altele acum, în comun cu ministerele de resort, se lucrează la definitivarea Programului de Promovare a economiei verzi 2022-2027 și la Planul de promovare a Economiei verzi 2023-2030. 

Echipa BERD a mulțumim colegilor de la Secretariatul Consiliului Economic pentru experiența împărtășită, menționând la rândul lor obiectivele Programului Consultanţă pentru Micul Business implementat de către BERD în Republica Moldova cu suportul donatorilor – Uniunea Europeană, Iniţiativa European Centrală, Guvernul Suediei şi Fondul BERD de impact asupra ÎMM-urilor. În context a fost subliniată importanța sincronizării eforturilor donatorilor în tot ce ține de susținerea și promovarea ÎMM-urilor, pentru a evita dublarea eforturilor. Iar Consiliul Economic, potrivit reprezentantelor BERD, fiind o platformă care aduce la aceiași masă de discuții toate părțile implicate în procesul de fortificare a activității ÎMM-urilor, poate contribui la îmbunătățirea comunicării dintre donatori, comunitatea de afaceri și Guvern.

La finalul discuțiilor s-a convenit organizarea sistematică a unor astfel de reuniuni întru efectuarea regulată a schimbului de experiență.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.