CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Se elaborează modificări legislative menite să facă mai atractivă piața muncii din Moldova

Se elaborează modificări legislative menite să facă mai atractivă piața muncii din Moldova

Piața muncii din Republica Moldova este afectată de flagelul muncii nedeclarate. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2021, circa 192.000 de persoane lucrau informal, majoritatea în agricultură, construcții, comerț și industrie, munca nedeclarată constituind aproape un sfert din economia Republicii Moldova. Despre aceasta s-a menționat în cadrul grupului de lucru pentru stimularea pieței muncii, secretariatul căruia este exercitat de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM.

Una din soluții pentru eradicarea acestui flagel ar fi implementarea conceptului de liber profesionist. Potrivit experților din cadrul sectorului asociativ de afaceri și ai instituțiilor de stat de resort economia țării va crește, urmare a implementării acestui concept. Salariații care vor declara munca lor vor putea beneficia de o protecție socială mai extinsă din partea statului.

Tot în carul ședinței grupului de lucru s-a vorbit despre posibilitatea atragerii mai active în câmpul muncii a persoanelor care dețin permis de ședere provizorie pentru studii. Obținerea posibilității studenților străini de a munci în scopul de a-și completa mijloacele de existență.

S-a mai discutat și despre necesitatea reglementării legale pentru „Munca prin agent de muncă temporară”. Introducerea acestui capitol în legislație este imperioasă pentru modernizarea relațiilor de muncă și aducerea acestora în concordanță cu practicile internaționale.

Până la moment sunt cca 58 de propuneri de modificări legislative discutate în cadrul Grupului de lucru. Toate sunt sistematizate și urmează să fie propuse autorităților pentru examinare.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.