CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Contractele de muncă ar putea fi semnate digital

19 octombrie 2021 – Modificări legislative în acest sens au fost votate de Parlament în prima lectură.  Subiectul semnării contractelor digital a apărut în perioada pandemică, când relațiile dintre angajat ți angajator au suferit schimbări, patronii fiind nevoiți să-și trimită personalul acasă și să lucreze cu ei la distanță etc.

Toate aceste schimbările în relația de muncă dintre angajat și angajator presupun și modificări în contractul de muncă.  Legislația actuală, însă, nu stipulează clar că modificarea contractelor poate fi făcută cu semnătura electronică.  Angajatorul este obligat să înștiințeze sub semnătură angajatul despre oricare schimbare a relațiilor de muncă, ceea ce se interpretează că salariatul trebuie să primească un document în două exemplare pe care trebuie să le semneze olograf, adică de mână. Iar asta înseamnă că omul trebuie să vină fizic la locul de muncă.  

Documentul votat de deputați oferă posibilității agenților economici și cetățenilor să utilizeze în stabilirea raporturilor de muncă și semnătura electronică, daca e cazul, iar aducerea la cunoștință să se facă prin mai multe metode care ar confirma recepționarea informației de către salariat.

Utilizarea semnăturii electronice în relațiile de muncă a fost solicitată de comunitatea de afaceri și au venit din partea sectorului asociativ membru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, în procesul de elaborare a Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic.

Ulterior experți naționali și internaționali ai BERD, GIZ Moldova, USAID (Programul Reforme Structurale în Moldova ) și IFC, la solicitarea Ministerului Economiei, în cadrul platformei Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM au elaborat modificările legislative, aprobate azi de Parlament în prima lectură, care fac parte din primul Pachet legislativ pentru digitalizarea economiei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.