CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Notificarea în calitate de operator de date cu caracter personal ar putea să nu mai fie obligatorie

19 octombrie 2021 – Parlamentul a votat în prima lectură modificări legislative care excluderea obligativitatea notificării în calitate de operator de date cu caracter personal.

De o astfel de notificare are nevoie orice întreprindere care prelucrează datele cu caracter personal într-un sistem de evidenţăautomatizat sau manual. Aceste date se referă la informația despre consumator, angajat, salariul acestuia, date despre domiciliu etc.

Spectrul de date personale este atât de larg încât întreprinderilor din Moldova le este foarte greu să se înscrie în toate cerințele solicitate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) pentru obținerea statutului de operator de date cu caracter personal. Unii antreprenori spun că notificarea poate dura și până la 7 luni.

Astfel, s-a ajuns în situația în care timp de 8  ani, de când este în vigoare Legea privind protecția datelor cu caracter personal, doar cca 3000 de întreprinderi din 240 de mii au trecut procedura de notificare în calitate de operator de date cu caracter personal. De menționat că dacă întreprinderea operează cu date personale și nu este notificată la CNPDCP, încalcă legea.

O altă problemă este și faptul că astăzi persoana poate oferi doar în scris consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cu aplicarea semnăturii olografe sau electronic cu aplicarea semnăturii avansate calificate. Acest lucru este o piedică în dezvoltarea soluțiilor de TIC și interacțiunea la distanță cu consumatorul. În UE această problemă a fost demult soluționată prin diversificarea modalităților de exprimare a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acest subiect a fost alertat de comunitatea de afaceri în procesul de elaborare a Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic. Documentul a fost elaborat de Ministerul Economiei la inițiativa Consiliului Economic. Ulterior experți naționali și internaționali ai BERD, GIZ Moldova, USAID (Programul Reforme Structurale în Moldova ) și IFC, au elaborat modificările legislative, aprobate azi de Parlament în prima lectură, care fac parte din primul Pachet legislativ pentru digitalizarea economiei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.