CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Șefii și funcționarii mai multor instituții de stat au fost instruiți cum trebuie implementat sistemul de management anti-mită

27 septembrie 2021 – Instruirile, la care au participat peste 240 reprezentanți ai organelor de control și emitente de acte permisive, au loc în contextul deciziei Prim-ministrului cu privire la implementarea Standardului internațional ISO 37001:2017 „Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare”. Cursurile au avut loc între 20 și 24 septembrie.

În cadrul instruirilor, care s-au desfășurat cu susținerea  proiectului  „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, au fost instruite trei tipuri de funcționarii din cadrul instituțiilor – persoane de conducere, personal tehnic și potențiali auditori interni în acest domeniu.

Standardul ISO 37001 presupune identificarea și managementul riscurilor de mituire într-o instituție, în vederea diminuării acestora, adică identificarea și realizarea acțiunilor și măsurilor care ar ține sub  control riscurile, și prevenirea eventualelor incidente de integritate.

În suportul implementării acestui standard în cele 40 de instituții cu funcții de control și emitente de acte permisive, au fost elaborate un concept și un plan de acțiuni cu suportul proiectului PNUD la solicitarea Secretariatului Consiliului Economic, care exercită și funcțiile Secretariatului Grupului guvernamental de lucru  privind implementarea standardului anti-mită.

Petru a obține certificatul ISO 37001 – document care confirmă că instituția are implementat standardul anti-mită – organizația trebuie să demonstreze că respectă un șir de cerințe. Printre acestea stabilirea politicilor și regulilor interne în organizație care țin de interacțiunea cu beneficiarii (agenții economici și cetățeni), angajări, cadouri, denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare din partea angajaților, prevenirea încercărilor de implicare a angajaților în manifestări de corupție etc.

Implementarea acestui Standard trebuie să simplifice interacțiunea businessului cu instituțiile de control ale statului. Adică aceste organe vor trebui să respecte cu strictețe regulile de desfășurare a controalelor la întreprinderi, și în procesul de emitere a actelor permisive. Iar asta însemnând reducerea drastică a posibilităților de dare și luare de mită, ceea ce va duce la reducerea costurilor pe care le suportă agenții economici și cetățenii atunci când ajung să interacționeze cu instituțiile statului.

Conceptul și Planul de acțiuni, ce urmează să fie finalizate în scurt timp, vor putea fi implementate de cele 40 de instituții de control și emitente de acte permisive. Secretariatul Consiliului Economic va continua promovarea și monitorizarea procesului de implementare a Standardului antimită.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.