CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Fabricarea mobilei

  • Producătorii de mobilă

Impactul cel mai sesizabil asupra industriei mobilei s-a produs pe durata stării excepționale, atunci când, de rând cu alte unități comerciale, a fost sistată activitatea saloanelor de mobilă. Specificul acestei industrii este producția just-in-time – în 2-3 săptămâni de la plasarea comenzilor prin intermediul saloanelor de mobilă. Respectiv, chiar dacă nu au existat restricții cu privire la activitatea fabricilor de mobilă, capacitatea limitată a depozitelor pentru stocarea producției finisate a condiționat stoparea producției de către producătorii de mobilă. Pe durata stării excepționale angajații din această industrie s-au aflat în șomaj tehnic, salariile lor fiind compensate parțial. În consecință, pe durata celor 2 luni de staționare fabricile de mobilă au suportat costuri care nu au fost acoperite prin vânzări. Cu toate acestea, se estimează că în absența unei noi perioade de sistare a activității, volumul vânzărilor în 2020 va fi aproximativ la nivelul anului precedent. Acest fapt se datorează nu în ultimul rând revenirii în țară a moldovenilor aflați anterior la muncă în străinătate. Reducerea comenzilor din partea HORECA a avut un impact negativ, dar nu hotărâtor. Performanța robustă a sectorului în anii precedenți a facilitat accesul la finanțare, ceea ce a permis onorarea neîntreruptă a obligațiunilor de plată din contul rezervei de lichiditate.

Vânzările online nu s-au dovedit a fi o soluție viabilă, dat fiind că cumpărătorii preferă să aprecieze marfa nemijlocit în saloanele de mobilă, dimensiunea, culoarea, aspectul fiind critice pentru luarea deciziei de cumpărare. Reprezentanții sectorului au menționat că legea cu privire la comerțul electronic e concepută pentru achitarea facturilor online și nu corespunde exigențelor.

Reprezentanții sectorului se conformează conștiincios cu protocoalele sanitare legate de pandemie, dar constată că închiderea saloanelor de mobilă nu a fost justificată – suprafețele mari pe care este expusă marfa reprezintă un risc mai mic decât cel din transportul public.

Producția de mobilă este conectată puternic la comerțul extern. Componenta de import de materie primă la producția de mobilă laminată, tapițată și la feronerie este practic 100%. Relațiile cu furnizorii s-au schimbat pe durata pandemiei. Dacă anterior comenzile se făceau cu 4 săptămâni înainte de livrare, acum se cer minimum 8 săptămâni. În același timp, furnizorii insistă pe achitări imediate, spre deosebire de perioada de până la pandemie. Pe de altă parte, mobila produsă în Moldova deține o cotă semnificativă pe piața din România. Acest lucru se explică prin rapiditatea executării comenzilor, prețurile accesibile la mobila produsă din material laminat (fabricile de mobilă din România sunt orientate spre producția de lux, din lemn) și încrederea consumatorilor (mobila din laminat produsă în Ucraina nu este întrebată).

Costurile manoperei au o tendință de creștere – muncitorii calificați (inclusiv absolvenții școlilor profesionale) iau drept referință salariile pe care le-ar putea câștiga în România sau Republica Cehă, care se confruntă cu un deficit de brațe de muncă. Pe termen mediu, productivitatea sectorului ține de tehnologizarea producției – achiziționarea strugurilor noi reduce costurile manoperei.

Ținând cont de cele expuse, se poate afirma că avantajul competitiv pe care îl are la moment Republica Moldova la exporturile de mobilă se va eroda odată cu scumpirea manoperei dacă nu se vor întreprinde măsuri de creștere a productivității în baza tehnologiilor noi.

Măsuri solicitate:

 

Evitarea sistării activității saloanelor de mobilă în eventualitatea declarării unei noi stări excepționale

Stimularea investițiilor în tehnologizarea producției de mobilă

*Această informație este colectată în cadrul discuțiilor purtate de experții care realizează Studiul de Impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economiei. Datele pot fi preluate de pe site-ul www.consecon.gov.md doar cu menționarea obligatorie a sursei „Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul RM” și precizarea că ”Studiul de impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economiei este realizat de Consiliul Economic în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu susținerea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.”

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.