CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Autoritățile și businessul se gândesc cum să suplinească deficitul de forță de muncă cu care se confruntă Moldova

28 februarie 2020 – În ultimii cinci ani se atestă o crește cu 15-16 mii anual, a numărului persoanelor care pleacă la muncă în afara țării pe o perioadă mai mare de 3 ani. Așa arată datele Poliției de frontieră, prezentate de Biroul de Migrație și Azil (BMA) în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Economic. Aceleași date mai arată că persoanele care au plecat de mai mulți ani în urmă din țară, nu se mai întorc acasă, luând cu ei rudele din Moldova pentru reîntregirea familiei.

Astfel implementarea politicilor de atragere în țară a concetățenilor plecați sau implementarea politicilor de reangajare a acestora, devine tot mai dificilă. De aceea statul se gândește la metode noi care ar diminua deficitul de forță de muncă calificată și necalificată cu care se confruntă Republica Moldova.  O soluție ar fi facilitarea și mai substanțială a procedurilor de obținere a permiselor de ședere pentru lucrătorii migranți. Astfel BMA propune un șir de modificări ale legislației în acest sens.

Se propune excluderea obligației de autentificare notarială a contractului de locațiune a spațiului locativ în care va sta străinul. Astfel, întreprinderea angajatoare va reduce cheltuielile, ne mai fiind nevoită să achite între 150-400 de lei autentificarea pentru fiecare angajat.

BMA mai propune excluderea prezentării asigurării medicale obligatorii la prelungirea  dreptului de ședere provizorie, deoarece acest risc este oricum acoperit de angajator în mod obligatoriu.

În cadrul ședinței de azi, reprezentanții comunității de afaceri au discutat și alte posibilități de modificare a cadrului normativ în vederea facilitării accesului pe piața muncii din Moldova a cetățenilor străini. Toate propunerile vor fi colectate de secretariatul Consiliului Economic și prezentate pentru sintetizare BMA.

Pe parcursul ultimilor 3 ani Moldova a întreprins un șir de măsuri în scopul facilitării obținerii permiselor de muncă și de ședere pentru străini. S-a redus numărul de acte și timpul de acordare a permiselor de ședere. Costul vizelor pentru Moldova a fost redus la 40 de euro. Dar a fost sporită și responsabilitatea angajatorului pentru străinul invitat la muncă în Republica Moldova, astfel prevenindu-se pe viitor crearea unor canale de migrație ilegală pentru străinii din țările cu risc sporit de migrație.

Astăzi în Republica Moldova se află 20 000 de mii de străini cu drept de ședere. 36% din aceștia sunt angajați în câmpul muncii. Cei mai mulți sunt din Ucraina, Federația Rusă, Turcia, Italia și Germania. (Xanax) Anual în Moldova vin cca 100000 de cetățeni străini în scopuri turistice.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.