CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Proiectele de legi vor fi analizate din perspectiva impactului acestora asupra femeilor și bărbaților

Parlamentul a adoptat modificările legislative care impun Guvernului obligația de a evalua impactul proiectelor de acte normative asupra echității și egalității de gen. Această măsură va contribui la consolidarea principiului egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice.

Analiza va fi obligatorie pentru toate proiectele de acte normative care pot avea un impact semnificativ asupra echității și egalității de gen și va include:

• Identificarea discriminărilor de gen, directe și indirecte, generate de prevederile proiectului de act normativ.

•  Depistarea inechităților care afectează femeile și bărbații. 

• Propuneri de măsuri concrete pentru reducerea inegalităților și discriminărilor identificate.

Problema constă în participarea insuficientă a femeilor în viața socială și economică, în comparație cu bărbații. Femeile și bărbații se confruntă cu acces inegal la resurse și servicii, precum și cu control inegal asupra acestora.

Respectiv, modificările legislative au avut drept scop asigurarea incluziunii economice a tuturor cetățenilor, prin eliminarea barierelor de gen și crearea unui cadru favorabil pentru construirea unei societăți mai juste și mai prospere pentru toți, bazate pe creștere economică, reducerea sărăciei, dezvoltare durabilă și democrație mai puternică.  

Guvernul va elabora metodologia de efectuare a analizei impactului de gen și va monitoriza respectarea cerințelor legale de către autoritățile responsabile de elaborarea proiectelor de acte normative.

Modificările la Legea 100/2017 cu privire la actele normative au fost promovate de Ministerul Justiției, iar Secretariatul Consiliului Economic a venit cu propunerea de a considera în mod separat impactul potențial al actului normativ asupra egalității și echității de gen.

Modificările legislative privind evaluarea impactului proiectelor de acte normative asupra echității și egalității de gen au ca scop alinierea legislației RM la  cele mai bune practici ale UE. Lider global în egalitatea de gen este Danemarca, care are o reprezentare semnificativă a femeilor în politică – 50% în parlament, și în conducerea companiilor – 36%. Iar diferența de remunerare dintre sexe este scăzută – de doar 4%, față de 14% cât este în Moldova.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.