CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Declararea valorii mărfurilor în vamă mai transparentă

3 Ianuarie 2020 – Au intrat în vigoare amendamentele la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor.  Hotărârea de Guvern prin care au fost operate respectivele modificări a fost publicată astăzi – 3 Ianuarie 2020, în Monitorul Oficial.

Acum, potrivit modificărilor, în procesul de declarare a valorii în vamă, declarantul (agentul economic) va fi informat prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat. 

Totodată, procesul de prezentare a dovezilor suplimentare în susținerea prețului declarat va fi îmbunătățit. Astfel, agentului economic i se oferă dreptul la replică, atunci când nu este de acord cu decizia organului vamal. Acesta va putea solicita baza de calcul a valorii în vamă determinate prin aplicarea metodei de rezervă. În același timp în cazul neacceptării de către vamă a valorii declarate, agentul economic va avea la dispoziție 4 ore pentru prezentarea dovezilor corespunzătoare suplimentare. Iar în cazul în care dovezile nu pot fi prezentate în termenul prevăzut de art. 199 din Codul vamal, declarantul poate solicita constituirea garanţiei suficiente cu dreptul de a plasa mărfurile în liberă circulaţie cu respectarea ulterioară a prevederilor legale. 

Modul de declarare a Valorii în vamă a ajuns în vizorul Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru din vara anului 2017, când comunitatea de afaceri a alertat un șir de provocări în procesul stabilirii valorii mărfurilor în vamă de către angajații vamali.

Atunci reprezentanții businessului menționau că, deseori valoarea mărfii stabilită de inspector, depășește cu mult costul produsului declarat de importator, iar determinarea valorii pentru aceeași marfă, diferă de la un punct de trecere al frontierei la altul.

La solicitarea Consiliului Economic, care exercită și atribuțiile Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului, experții Corporației Financiare Internaționale Grupul Banca Mondială, au făcut o evaluare a situației după care au venit cu un șir de recomandări. Propunerile experților internaționali dar și ale reprezentanților asociațiilor de business au fost incluse ulterior, în proiectul de amendamente la Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, elaborat de Serviciul Vamal.

În viziunea comunității de afaceri și a experților internaționali, documentul vine să transparentizeze procesul de stabilire a valorii în vamă.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.