CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Agenții economici – Da, Ministerul Apărării – Ba.

5 Noiembrie 2019 – Operatorii de telefonie mobilă solicită Ministerului Apărării să le asigure accesul la unele imobile și terenuri pe care le administrează ministerul, pentru instalațiile de telecomunicații. Agenții economici solicită acest lucru în baza legii 28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.

În special documentul prevede printre altele că: “Nici un act oficial şi nici o măsură administrativă emise de către o autoritate publică centrală sau locală nu pot interzice ori limita dreptul de acces sau posibilitatea oferirii accesului pe proprietăți şi la infrastructura fizică, cu excepția actelor şi măsurilor necesare, rezonabile pentru asigurarea integrității şi funcționalității acestor proprietăți şi a infrastructurii găzduite de proprietățile în cauză.”

Pe de altă parte reprezentantul Ministerului Apărării, prezent la dezbaterile organizate la Consiliul Economic pe acest subiect, a menționat că în baza legii 345/2003 cu privire la apărarea națională,  care este în vigoare, toate imobilele ministerului au statut special și nu pot fi folosite de altcineva. Astfel rămâne la discreția ministerului de a decide la care din blocuri și terenuri pot avea acces operatorii.

Între timp Ministerul a înaintat scrisori către cei trei operatori de telefonie mobilă prin care cere demontarea tuturor instalațiilor ce au fost anterior amplasate pe clădirile administrate de Minister. În consecință, operatorii  și Ministerul Apărării acum sunt în procese de litigii în judecată pe marginea acestui subiect.

De menționat că legea 28/2016, în baza căreia agenții economici pot avea acces la infrastructura statului a fost  preluată din practica Uniunii Europene – Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice. Documentul vine să susțină dezvoltarea domeniului comunicațiilor electronice prin diminuarea cheltuitelor pe care le-ar suporta agenții economici prin folosirea infrastructurii publice pentru instalațiile necesare asigurării unui serviciu de înaltă calitate. Iar cheltuielile economisite, agentul economic le reinvestește.

La finalul dezbaterilor, s-a decis că agenții economici vor veni cu un  demers comun pe marginea situației create și în care să solicite o întrevedere cu Ministrul Apărării. În urma acestei întrevederi ar putea fi decis care din clădirile și terenurile instituției nu au o importanță din punct de vedere al securității statului și care ar putea fi utilizate de operatorii de telefonie mobilă.

La următoarele ședințe urmează să fie discutată situația și cu alte instituții ele statului care întâmpină dificultăți în implementarea prevederilor legii 28/2016.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

 

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.