CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

De ce Moldova a crescut doar cu 2 puncte în clasamentul “Indicele Global al Competitivității”?

Anul acesta ne situăm în acest clasament pe locul 86 din 141 de state, față de 88 pe care îl aveam în anul 2018. Printre țările cu o poziție mai bună decât noi sunt Ucraina – locul 85, România e pe locul 51, Georgia este situată pe poziția 74, Letonia – 41, Lituania – 39 și Estonia – 31.

Experții economici spun că Moldova a crescut în acest an în clasament deoarece a  avansat în peste 55 de sub-indicatori din 103 din cadrul Indicelui Global al Competitivității. Creșterea noastră în clasament se datorează îmbunătățirii, pe lângă alți sub-indicatorilor a celor ce țin de mediul de afaceri, lucru despre care au comunicat, prin intermediul sondajelor reprezentanții businessului din țara noastră.

Astfel stăm mai bine la sub-indicatorul Timpul de lansare a afacerii, aici am urcat pe locul 14 de pe 21; la Dreptul acționarilor în guvernanța corporativă, de pe locul 24 am ajuns pe locul 17 și stăm mai bine la sub-indicatorul Povara reglementării de stat, aici am urcat de pe locul 93 pe locul 76.

În același timp, Moldova a scăzut la alți 20 de sub-indicatori din cadrul Indicelui Global al Competitivității, lucru care nu a permis avansarea mai serioasă a țării în acest clasament.

Spre exemplu, Moldova a descrescut la următorii indicatori: Numărul de abonamente de telefonie mobilă per 100 locuitori, am scăzut pe locul 118 de pe107; Sofisticarea procurărilor, am ajuns de pe locul 107 pe locul 118, iar la Dinamica îndatoririi țării, de pe locul 64 am ajuns pe locul 101.

Potrivit clasamentullui, Moldova are o performanță mai slabă pe un șir de indicatori cum ar fi:  calitatea infrastructurii drumurilor – locul 129 din 141, locul 136 la capitolul accesibilității găsirii angajaților calificați, pe aceiași poziție ne aflăm la capitolul dezvoltării  clusterelor. Pentru a îmbunătăți aceste poziții e nevoie de o durată mai îndelungată de timp și de investiții considerabile.

Putem avansa mai repede însă la alți indicatori unde ne poziționăm slab, printre aceștia independența justiției  – locul 132 din 141 de țări; eficiența cadrului legal în combaterea reglementărilor/acțiunilor nepotrivite ale statului – 116; eficiența cadrului legal în soluționarea disputelor – 119. Statul deja întreprinde, în acest scop măsuri cum ar fi promovarea reformelor în diverse domenii. 

De menționat că, în cadrul Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM comunitatea de afaceri, instituțiile donatoare, organizații neguvernamentale de comun cu instituțiile statului, în cadrul Grupului de lucru ,,Îmbunătățirea poziției Moldovei în clasamentele internaționale,, expertizează și promovează un șir de reforme din domeniul economic care să ajute statul să avanseze în aceste clasamente.

Așa, experții platformei au promovat reforma care a introdus o funcție nouă pentru toate ministerele de monitorizare și îmbunătățire a scorului și poziției Republicii Moldova în clasamentele internaționale. Indicatorii internaționali se estimează în cadrul unor sondaje de experți internaționali și naționali, precum și în baza percepției comunității de afaceri și a cetățenilor. Respondenții evaluează funcționalitatea  și  eficiența  legislației  într-un domeniu sau altul, astfel opinia lor servind reper importat pentru  estimarea performanței  ministerelor  și  altor autorități și  țintirea  mai  bună  a efortului acestora în reformarea mediului de afaceri.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

 

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.