CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Schimb de replici tăioase între sindicate și comunitatea de afaceri. Mărul Discordiei – Munca prin agent de muncă temporară.

https://www.facebook.com/ConsiliulEconomic/videos/483076078946641/

10 octombrie 2019 – Comunitatea de afaceri propune reglementarea muncii prin agent de muncă temporară – muncă prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract individual cu un agent de muncă temporară şi care este pus la dispoziția utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia.

Eugeniu Covrig, reprezentantul Confederației Naționale a Sindicatelor, prezent la dezbaterile organizate în cadrul platformei Consiliului Economic, a declarat că CNSM nu susține conceptual această formă de angajare, pentru că în legislația națională există mai multe modalități de angajare pe perioade  determinate.

Reprezentanții comunității de afaceri au menționat în replică că în țară deja activează companii care prestează astfel de servicii. Acestea angajează oameni în baza unor contracte individuale de muncă, după care îi pun la dispoziția companiilor care sunt în căutarea forței de muncă. Problema e că aceste relații noi de angajat-angajator nu sunt reglementate în RM și lasă loc de abuz. Anume din aceste considerente comunitatea de afaceri îndeamnă statul să fie în pas cu dezvoltarea și necesitățile pieței muncii și propune transpunerea în legislația națională a Directivei 104 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară.

Acest model de angajare a existat și până la crearea Directivei în 2008, susțin reprezentanții comunității de afaceri. Parlamentul European și Consiliul UE au reacționat atunci, văzând că în mai multe țări membre se practică acest model și au creat o Directivă care să uniformizeze regulile în acest domeniu.

În condițiile RM, această formă de angajare vine să scoată din umbră angajările informale, susțin experții prezenți la dezbateri. Printre statele care au recurs la această metodă sunt România și Federația Rusă.

De asemenea, comunitatea științifică a recomandat amendamente la legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, prin care să se reglementeze și munca prin agent de muncă temporară și pentru angajații străini.

Reprezentanții Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale prezenți la eveniment au menționat că ministerul susține conceptual proiectul de lege elaborat de sectorul asociativ. Acesta însă trebuie examinat minuțios în comun cu toate părțile interesate, astfel încât într-un final să fie reglementate toate drepturile și obligațiile dintre angajat și angajator.

Vladislav Caminschi, președintele Grupului de lucru ,,Reducerea ocupării informale și a salariilor în plic,, din cadrul Consiliului Economic, care a condus ședința, a solicitat tuturor participanților la dezbateri să vină cu propuneri la proiectul de lege și să le înainteze Secretariatului Consiliului Economic. Acestea ulterior vor fi puse în discuție în cadrul unor ședințe tehnice.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

 

 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.