CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Mărfurile supuse controlului de către ANSA vor putea fi introduse mai ușor în țară

4 aprilie 2019 – Guvernul a aprobat în acest sens modificări la Regulamentul privind modul de trecere a frontierei a mărfurilor supuse controlului de Agenția Națională privind Siguranța Alimentelor (ANSA).

Modificările prevăd, printre altele, schimbarea modalității și termenului de notificare a sosirii transportului în punctul de inspecție la frontieră. Până la modificare, operatorii economici erau obligați să notifice data și ora estimată a sosirii transportului la punctul de intrare și natura lotului prin intermediul sistemului informațional TRACES cu cel puţin 24 de ore înainte de operaţiunea de import, export sau tranzit. Acest lucru deranja agentul economic, care importând un lot de marfă, despre care nu a avut posibilitatea să anunțe ANSA în 24 de ore, nu putea trece imediat vama, fiind nevoit să stea la graniță aceste 24 de ore.

Totodată, prevederile stipulează anularea obligativității prezentării certificatului de calitate eliberat de autoritățile competente din UE pentru produsele alimentare de origine non-animală și produsele care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea produselor alimentare destinate consumului uman. Certificatul va fi substituit cu o declarație pe proprie răspundere, emisă de producătorul sau exportatorul din UE, prin care se confirmă siguranța și calitatea produselor. Acest certificat va fi solicitat doar pentru un spectru redus de produse alimentare de origine non-animală cu un grad sporit de risc, conform unei liste publicate și actualizate cel puțin de 2 ori pe an de către ANSA.

Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost elaborat urmare a lacunelor depistate de comunitatea de afaceri și alertate la Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM. Reprezentanții Camerei de Comerț Americane, Asociației Businessului European, Asociației Investitorilor Străini, Confederației Naționale a Patronatelor etc, au invocat că prevederile anterioare creau bariere netarifare la importul mărfurilor supuse controlului fitosanitar, în special din spațiul Uniunii Europene. Urmare a numeroaselor dezbateri la care au participat reprezentanții comunătății de afaceri – membri ai Consiliului Economic,  instituții ale statului, Corpul de Control al Prim-ministrului, care au avut loc atât la Consiliul Economic, cât și la ANSA dar și la Ministerul Economiei și Infrastructurii (care a promovat proiectul) au fost depistate soluții optime care s-au regăsit în Regulamentul modificat.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.