CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Campanie de informare privind necesitatea și valoarea implementării principiului de plată egală pentru muncă egală

Campanie de informare privind necesitatea și valoarea implementării principiului de plată egală pentru muncă egală

Secretariatul Consiliului Economic, în colaborare cu UN Women Moldova și cu sprijinul financiar al Suediei, lansează o campanie de informare în rândul angajatorilor, atât din sectorul real al economiei, cât și din sectorul public, privind necesitatea transparentizării salariului pentru ocuparea funcțiilor vacante prin intermediul concursurilor. În proces vor fi, de asemenea, implicate asociațiile de business, instituțiile din sectorul public și alte părți interesate.

În cadrul campaniei de informare, angajatorii vor explora diverse modele pentru a crea mai multă transparență în procesul de salarizare. Totodată, aceștia vor afla mai multe criterii importante privind dreptul la informare a angajaților și salarizarea egală pentru muncă egală.

Actualmente, cadrul legislativ și normativ al Republicii Moldova nu oferă instrucțiuni clare angajatorilor privind necesitatea afișării publice a salariilor pentru ocuparea funcțiilor vacante prin concurs. Pe de o parte, angajatorii sunt obligați, prin lege, să facă public salariul propus pentru funcțiile vacante, iar pe de altă parte, acestora li se interzice să divulge date cu caracter personal, mărimea salariului fiind o componentă a acestui principiu. Prin urmare, rămâne la discreția angajatorilor dacă vor comunica, în mod public, detalii privind remunerarea financiară.

Transparentizarea de către angajatori a salariului pentru locul vacant are drept scop promovarea principiului de plată egală pentru muncă egală. În Republica Moldova, în medie, salariile femeilor sunt cu 14% mai mici decât salariile bărbaților. Cu alte cuvinte, femeile câștigă doar 86% din salariul mediu al bărbaților. Discrepanța salarială este una semnificativă și are un impact pe termen lung asupra calității vieții femeilor, asupra riscului crescut de expunere la sărăcie și asupra diferenței de pensii pe care le primesc femeile și bărbații.

Pentru a preveni acest tip de discriminare și a asigura principiul de plată egală pentru muncă de valoare egală, angajatorii sunt îndemnați să facă public nivelul salariilor pentru funcțiile vacante disponibile în cadrul companiilor. Potrivit legislației Republicii Moldova, atunci când munca femeilor și a bărbaților implică aceleași tipuri de calificări, abilități, responsabilități și condiții de muncă, trebuie să fie respectat principiul de egalitate salarială.

Conform ultimelor ajustări la cadrul legal, angajatorii au obligația să informeze salariații sau reprezentanții acestora, cel puțin o dată la doi ani, despre remunerația medie pe categorii de salariați sau de funcții, segregată în bază de gen.

Campania de informare va include un șir de activități menite să promoveze principiul egalității salariale, printre care: organizarea unui eveniment de informare cu participarea agenților economici, a asociațiilor de afaceri și alte părți interesate; elaborarea unei serii de materiale explicative și informative promovate pe larg pe rețelele de socializare; dezvoltarea unui ghid destinat comunității de afaceri ce va include bune practici ale companiilor care implementează echitatea salarială, dar și recomandări de implementare a principiului de plată egală pentru muncă egală.

Drept rezultat al transparentizării salariilor, lucrătorii vor putea evalua dacă sunt remunerați în mod nediscriminatoriu pe criteriu de gen, în comparație cu alți lucrători din aceeași companie care prestează muncă de valoare egală.

Acest material este parte a Foii de Parcurs privind Abilitarea Economică a Femeilor, elaborată de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova, cu susținerea UN Women și cu sprijinul financiar al Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.