CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Autoritățile întreprind măsuri care să favorizeze crearea și funcționarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

15 aprilie 2022 – Proiectul Programului Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026 și Planul de Acțiuni au fost prezentate la Consiliul Consultativ pentru ÎMM. Documentul, elaborat în cadrul proiectului  UE ”Rural SME Policy Support Window”, la solicitarea Ministerului Economiei se axează pe 5 direcții: un mediu de afaceri favorabil pentru crearea și funcționarea IMM-urilor; consolidarea culturii și a capacităților antreprenoriale; îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare; îmbunătățirea competitivității și a accesului la piețe și facilitarea schimbului tehnologic și a inovării.

Pentru atingerea obiectivului de crearea a unui mediu de afaceri favorabil funcționarea IMM-urilor, autorii proiectului propun un șir de acțiuni printre care asigurarea arbitrajului și a soluționării litigiilor comerciale, crearea posibilității de înregistrare online a societăților comerciale, digitalizarea procedurilor vamale și punerea în aplicare a unui sistem de avertizare timpurie pentru a preveni falimentarea companiei punerea în aplicare a programului „A doua șansă” pentru IMM-uri

Obiectivul ce ține de consolidarea culturii și a capacităților antreprenoriale presupune implementare aunor acțiuni cum ar fi  promovarea antreprenoriatului feminin, a spiritului antreprenorial al migranților și în rândul tinerilor, elaborarea programului de sprijinire a întreprinderilor de familie și a programului de antreprenoriat social.

Potrivit echipei de experți ai proiectului Rural SME Policy Support Window, pentru punerea în aplicare a celui de al treilea principiu Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare  e nevoie de pus în aplicare următoarele recomandări: Consolidarea capacităților IMM-urilor și ale viitorilor întreprinzători în materie de educație financiară pentru a încuraja contractarea și acordarea de împrumuturi responsabile și Creșterea gradului de conștientizare a IMM-urilor cu privire la resursele și instrumentele financiare disponibile pentru diferitele etape de creștere a IMM-urilor.

Pentru realizarea celui de al patrulea obiectiv Îmbunătățirea competitivității și a accesului la piețe, e nevoie printre altele, potrivit Programului, de promovarea accesului IMM-urilor la piețele de export, sprijinirea inițiativelor de clusterizare și retehnologizarea IMM-urilor.

Iar pentru a Facilita schimbul tehnologic și a inovării e nevoie de elaborat un Program de transfer tehnologic pentru IMM-uri, de creat capacități suplimentare a parcurilor științifice și tehnologice și a incubatoarelor de cercetare și de sensibilizat IMM-urile cu privire la protecția drepturilor de proprietate intelectuală.

Prezent la ședință Șeful Grupului de lucru din cadrul Consiliului Economic Consiliul Consultativ al IMM, ministrul Economiei Sergiu Gaibu a ținut să menționeze că propunerile prezentate de experți sunt foarte valoroase în contextul în care ministerul promovează în această perioadă un șir de măsuri menite să susțină mediul de afaceri din Republica Moldova.

Reprezentanți ai comunității de afaceri au salutat elaborarea Programului Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026 și Planul de Acțiuni, solicitând să fie analizate și alte propuneri pe marginea documentului pe care le vor prezenta în perioada următoare.

Vicepreședinta Consiliului Consultativ pentru IMM directorul Executiv, Asociația Patronală Alianţa Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Moldova Liliana Busuioc a concluzionat la finele dezbaterilor că toate propunerile comunității de afaceri pe marginea acestui subiect vor fi colectate prin intermediul Secretariatului Consiliului Economic care ulterior vor fi examinate de experți în procesul de finalizare a Programului. După ce va fi definitivat documentul va fi expediat ministerului Economiei și Guvernului pentru aprobate.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.