CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

VOTAT! Primul pachet legislativ pentru digitalizarea economiei a fost adoptat

11 Noiembrie 2021 – Parlamentul a adoptat azi în lectură finală primul pachet legislativ pentru digitalizarea economiei. Documentul  vine să implementeze o serie de acțiuni-cheie din „Foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic”, elaborată de Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru, cu suportul partenerilor de dezvoltare (BERD, IFC, USAID, GIZ, UK GGF).

Acest set de amendamente legislative are drept scop atingerea unui impact maxim în termen scurt, punând accent pe intervenții legislative ce vor stimula interacțiunea la distanță dintre Guvern, Business și Consumator.

Legea votată astăzi vizează ajustarea corespunzătoare a 29 de acte legislative pentru depășirea constrângerilor existente  care limitează posibilitățile de interacțiunea la distanță, promovarea serviciilor digitale și a identității electronice pentru antreprenori și cetățeni cum ar fi:

 • Înregistrarea la distanță a unei companii, modificarea documentelor de constituire sau de lichidare a afacerii;
 • Posibilitatea utilizării semnăturii electronice în raporturile de muncă între angajator și salariat, inclusiv semnarea contractelor de muncă la distanță;
 • Recunoașterea unilaterală a semnăturilor electronice avansate calificate emise în statele UE și posibilitatea de a interacționa cu autoritățile din Moldova la distanță pentru diasporă și investitorii europeni;
 • Posibilitatea de a obține semnătura electronică avansată calificată în consulatele RM peste hotare;
 • Utilizarea largă a documentelor electronice și consolidarea în folosul cetățeanului a prevederilor Legii privind semnătura electronică și documentul electronic;
 • Introducerea procurii electronice în relațiile cu autoritățile publice;
 • Obligarea instituțiilor publice, în primul rând a Agenției Servicii Publice și a primăriilor, să recepționeze documentele electronice și să elibereze prioritar în format electronic diverse acte (decizii, certificate, extrase, acte permisive, etc.);
 • Facilitarea înregistrării la distanță pe portalul achizițiilor publice și ulterior a achizițiilor publice electronice;
 • Utilizarea documentelor electronice în alte domenii importante pentru afaceri, inclusiv în relațiile cu companiile de utilități publice (furnizori de gaze naturale, curent electric, apa/canalizare, comunicații, etc.);
 • Eliminarea notificării și autorizării în calitate de operator de date cu caracter personal;
 • Extinderea formelor legale de exprimare a consimțământului cetățeanului la procesarea datelor personale.

Pachetul de amendamente pentru digitalizarea economiei a fost elaborat de echipa de experți ai Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru Nicolae Boțan, Roman Ivanov, Ilona Panurco și Sergiu Bozianu.

Prin adoptarea acestui proiect de lege, se oferă un răspuns tehnologic adecvat unei serii de constrângeri și provocări pentru cetățean și business în condițiile crizei pandemice. Astfel, se va reuși valorificarea fără întârziere a avantajelor interacțiunii digitale la distanță, conform celor mai bune practici, devenite o normă în majoritatea statelor avansate tehnologic.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.