CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Comitetul Național pentru Facilitarea Comerțului din Moldova, un exemplu de funcționare reușită în regiune

18 martie 2021 – Mențiunea a fost făcută în cadrul lucrărilor Atelierului regional privind îmbunătățirea respectării prin cooperare a acordului OMC de facilitare a comerțului. Evenimentul, care s-a desfășurat între 16 și 18 martie 2021 a fost organizat de proiectul USAID  pentru dezvoltare economică, guvernarea și dezvoltarea afacerilor (EDGE) în cooperare cu proiectul UE – BMZ privind susținerea integrării regionale implementat de GIZ și programul IFC de facilitare a comerțului.

Unul din obiectivele acestui proiect constă în promovarea prevederilor Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind facilitarea comerțului în 12 state – Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, Ucraina, Moldova și Belarus.

În cadrul Atelierului regional privind îmbunătățirea respectării prin cooperare a acordului OMC de facilitare a comerțului au fost prezentate cele mai bune practici implementate de țările din regiune în acest sens. Reprezentanții Comitetelor Naționale pentru Facilitarea Comerțului, Serviciilor Vamale, Ministerelor Economiei și de Finanțe din aceste țări, au împărtășit din experiența lor la capitolul implementării acțiunilor ce vin să faciliteze comerțul. În special s-a discutat despre rezultatele evaluării, efectuate în cadrul proiectului în anul 2020, a conformității regimurilor de facilitare a comerțului în cele douăsprezece țări cu șase prevederi prioritare ale OMC: procesare prealabilă, gestionarea riscurilor, promovarea măsurilor de facilitare a comerțului pentru operatorii autorizați, cooperarea transfrontalieră dintre agenții economici, crearea ghișeelor unice și reguli ale comitetul național care să faciliteze comerțul.

În cadrul evenimentului, reprezentanții Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM, care exercită și funcția de Comitet Național pentru Facilitarea Comerțului, și reprezentantul Serviciului Vamal au trecut în revistă evoluțiile acțiunilor privind facilitarea comerțului în Moldova. În special, s-a menționat despre statutul reformelor și conformitatea Moldovei la prevederile acordului OMC de facilitare a comerțului, identificarea domeniile în care țara noastră are performanțe dar și unde este necesară o atenție sporită din partea autorităților.

A fost prezentate și rezultatele Planului de Acțiuni de implementare a Acordului de Facilitare a Comerțului și a Recomandărilor Comisiei Europene a ONU pentru Europa, elaborat cu implicarea activă a comunității de afaceri și suportul partenerilor de dezvoltare. Implementarea Planului vizează 16 autorități publice și instituții, cea mai mare parte a prevederilor revenind Serviciului Vamal.  Reevaluarea anuală a gradului de realizare a planului este asigurată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Astfel în ultimii 3 ani autoritățile au depus eforturi în facilitarea accesului la informație a agenților economici prin asigurarea transparenței în reglementarea comerțului prin crearea portalului trade.gov.md, a ghidurilor, pagini web ale autorităților de stat, puncte de informare și consultări în procesul decizional.

Totodată s-a lucrat la o asigurare a predictibilității regulilor de desfășurare a comerțului prin notificări, decizii prealabile, proceduri reglementate, taxe aplicabile comerțului, sancțiuni aplicabile și adecvate.

S-a intervenit la simplificarea procedurilor administrative aplicabile comerțului și se mai lucrează la implementarea tehnologiilor informaționale moderne în procedurile de control de stat al comerțului și automatizarea proceselor de interacțiune cu businessul.

În anul 2016 țara noastră, a ratificat, alături de alte 84 de state, Acordul Organizației Mondiale a Comerțului de Facilitare a Comerțului. Documentul prevede, printre altele – crearea unei instituții, sau desemnarea unui mecanism deja existent, Consiliul Economic în cazul RM, care să asigure o platformă de dialog dintre mediul de afaceri și instituțiile statului în tot ceea ce ține de promovarea prevederilor Acordului OMC.

În cadrul acestui eveniment s-a subliniat faptul că Republica Moldova se numără printre primele state din lume care a creat Comitetul Național pentru Facilitarea Comerțului. Acest lucru vorbește despre importanța pe care o acordă țara subiectului de facilitare a comerțului, s-a mai declarat la eveniment. Iar în urma unei evaluări efectuate de proiectul EDGE a conformării cerințelor acordului cu privire la crearea Comitetelor de Facilitare Comerțului, s-a constat că Moldova reprezintă un exemplu bun de implementare și funcționare a mecanismului de coordonare a procesului de facilitare a comerțului. Mai mult, doar în Moldova acest comitet este atât de reprezentativ – 118 membri și are un statut foarte înalt funcționând pe plângă prim-ministrul RM.

Comitetul Național pentru Facilitarea Comerțului, funcțiile căruia sunt exercitate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul RM este platforma care permite tuturor părților implicate în asigurarea procesului de facilitare a comerțului și a beneficiarilor acestui proces să se reunească la o singură masă de discuții pentru a depista soluții în acest sens.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.