CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Foaia de parcurs privind digitizarea economiei va fi completată cu subiecte noi

3 februarie 2021 – Secretariatul Consiliului Economic a lansat, în cadrul unei întruniri ai platformei, apelul către membrii Consiliului de colectare a propunerilor adiționale pentru Foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic.

La momentul actual documentul conține 37 de subiecte și țin de interacțiunea la distanță a businessului cu autoritățile, implementarea serviciilor digitale și a comerțului electronic, simplificarea procedurilor vamale pentru exportul online, servicii de curierat și de plăți electronice.

În cadrul dezbaterilor experții Secretariatului Consiliului Economic au menționat că la moment primul proiect de amendamente a cca 30 de acte legislative pentru implementarea  mai multor acțiuni a Foii de parcurs, se află la Cancelaria de stat pentru promovare.

În special este vorba de promovarea excluderii obligativității notificării în calitate de operator de date cu caracter personal și liberalizarea formei consimțământului pentru prelucrarea datelor personale; facilitarea utilizării semnăturii electronice și identificării la distanță; înregistrarea, radierea și modificarea documentelor întreprinderilor la distanță; recunoașterea unilaterală a semnăturilor electronice din spațiul UE; utilizarea extinsă a semnăturii electronice în raporturile de muncă.

Între timp la Solicitarea Secretariatului Consiliului Economic un șir de organizații internaționale participă la expertizarea soluțiilor pentru subiecte din Foia de parcurs pentru a definitiva cel de al doilea pachet de acțiuni.

Astfel, în ianuarie 2021, experții contractați de BERD au prezentat un studiu cu soluții pentru comerțul electronic și dezvoltarea plăților electronice.  În același timp Echipa Economică Germană GIZ a angajat un expert pentru a dezvolta soluții pentru eKYC, care ar permite companiilor să deschidă conturi bancare de la distanță în Moldova. Iar experți de la USAID Moldova lucrează la un studiu care să vină cu o cercetare care să arate care sunt costurile pentru deschiderea și întreținerea unui magazin on-line și alte aspecte legate de comerțul electronic.

Evoluția subiectelor din Foaia de parcurs pentru digitizarea economiei și dezvoltarea comerțului electronic poate fi urmărită în regim on line la acest link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P1xlTTDxAZkybOqPfnypOQAo2BZQ3oMpTPO5ECxjRro/edit?fbclid=IwAR1VOzF-z7hRp7ST0vtifXduRLe1wo7W5hX7lYmyAweAWNiM2akITEFl6xY#gid=661225288

Foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic a fost elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în comun cu Secretariatul Consiliului Economic în baza propunerilor venite din partea comunității de afaceri. Documentul a fost lansat pe 27 iulie 2020 în cadrul platformei Consiliului Economic.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Guvernul Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.