CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Instituțiile statului ar putea fi obligate să elibereze documente doar în format electronic

12 octombrie 2020 – A fost elaborat proiectul de lege prin care se propune digitizarea unui șir de procese în relația dintre Stat și Business și Stat și cetățean.

În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Economi condusă de Sergiu Railean, ministrul Economiei și Infrastructurii a fost discutat pachetul de amendamente legislative cu privire asigurarea acceptării necondiționate de către autoritățile publice, persoanele juridice de drept public și privat, persoane fizice, a documentelor și semnăturilor electronice.

Astăzi, agenții economici și persoanele fizice, deși au dreptul, conform legii privind semnătura electronică și documentul electronic, să nu mai vină fizic la instituțiile statului pentru a ridica sau a prezenta documente solicitate pe suport de hârtie, acest lucru totuși are loc.

Un alt compartiment al modificărilor care se propun țin de necesitatea implementării procedurilor de identificare a persoanelor la distanță fără semnătura avansată calificată, adică cea de mână. Adică la deschiderea conturilor bancare sau obținerea accesului la servicii de telefonie nu ar mai fi nevoie de venit fizic și de semnat de mână contractele, va fi suficientă aplicarea semnăturii digitale.

În aceiași ordine de idei, se propune recunoașterea unilaterală a semnăturilor electronice din spațiul UE. Potrivit experților, acest lucru ar permite valorificarea unui potențial enorm de atragere a investițiilor din spațiu UE în Moldova și ar reduce din constrângerile investitorilor străini ce deja operează în RM.

Un alt compartiment care se vrea modificat ține de excluderea obligativității notificării în calitate de operator de date cu caracter personal. De o astfel de notificare are nevoie orice întreprindere care prelucrează datele cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automatizat sau manual. Aceste date se referă la informația despre consumator, angajat, salariul acestuia, date despre domiciliu etc. Spectrul de date personale este atât de larg încât întreprinderilor din Moldova le este foarte greu să se înscrie în toate cerințele solicitate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru obținerea statutului de operator de date cu caracter personal. Unii antreprenori spun că notificarea poate dura și până la 7 luni.

Documentul de amendamente legislative mai conține și propuneri de modificare a prevederilor ce țin de deschiderea, lichidarea și modificarea actelor de constituire a afacerilor. Autorii proiectului propun ca aceste proceduri să se facă tot la distanță.  Din cauza pandemiei mulți antreprenori sunt în carantină sau blocați peste hotare. Astfel procesele legate de deschiderea afacerilor și cele conexe devin mai complicate astăzi.

La discuțiile pe marginea proiectului de modificări legislative au participat atât experții care au elaborat documentul, reprezentanți ai sectorului asociativ de afaceri și instituții ale statului de resort. În cadrul dezbaterilor reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate au menționat că modificările elaborate de experți trezesc îngrijorări în contextul în care Moldova încă nu dispune de sisteme de recunoaștere de exemplu a semnăturilor digitale din afara țării, care se propun a fi recunoscute unilateral.

Pe de altă parte experții care au elaborat amendamentele susțin că statul trebuie să depună efort în consolidarea capacităților în ceea ce privește asigurarea securității în paralel cu implementarea soluțiilor inovatoare care ar permite atragerea investițiilor. Or din cauză că Moldova nu recunoaște semnăturile electronice din UE, pe parcursul acestui an am ratat milioane de euro investiții, a menționat Vitalie Tarlev, secretarul de stat al MEI.

Experții Secretariatului Consiliului Economic au menționat că propunerile privind modificările legislative care țintesc digitizarea economiei au ca scop pregătirea businessului, instituțiilor statului și a cetățenilor de cel de al doilea val COVID, care de altfel a început. Scopul este ca să simplificăm la maxim relațiile G2B, B2B și G2C. Astfel aportul fiecărei instituții, instituție donatoare internațională, asociație de business este binevenită în procesul de modificare legislativă privind digitizarea economică.

Modificările la cele 25 de acte legislative au fost elaborate de experți  în cadrul implementării Foii de Parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic. Documentul este pus în aplicare de MEI în comun cu Consiliului Economic și cu expertiza internațională acordată prin intermediul Corporației Financiare Internaționale, BERD, GIZ, USAID.

Ministrul Economiei și Infrastructurii Sergiu Railean a menționat în cadrul discuțiilor că Foaia de Parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic ne va permite să facem în sfârșit pasul din epoca documentelor pe hârtie în cea a digitizării economice.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.