CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Poșta și serviciile de curierat

  • Poșta Moldovei
  • Prestatori de servicii poștale și curierat din sectorul privat

Pe durata stării excepționale serviciile private de poștă și curierat au fost suprasolicitate (o creștere de 15-20%). Aceasta se explică și prin faptul că serviciile publice („Poșta Moldovei”) utilizează în mod normal cursele aeriene regulate. Ținând cont de anularea zborurilor pe aceste curse, livrarea trimiterilor poștale prin intermediul operatorului public a fost întreruptă. În mod special au fost afectate livrările din China care dețin cea mai mare cotă de livrări către persoanele fizice. În același timp, regimul special de lucru al funcționarilor publici din serviciile de vămuire au complicat lucrul operatorilor privați. La completarea declarațiilor vamale este necesară prezentarea documentelor confirmative care în mod automat presupune vizitarea de către adresați oficiului vamal din Chișinău. Or, în condițiile pandemiei, interacțiunea fizică și, mai ales, aglomerațiile de cetățeni, contravine măsurilor de distanțare socială.

Ținând cont de acest aspect, precum și de importanța serviciilor poștale și de curierat în perioada când relațiile la distanță au devenit „norma zilei”, se impune prestarea electronică a serviciilor de vămuire. Similar completării declarațiilor de venit, la completarea declarațiilor vamale, cetățenii trebuie să aibă posibilitatea să anexeze copiile scanate ale documentelor confirmative și să achite taxa de stat în regim online.

Un alt aspect relevant acestor servicii sunt politicile tarifare ale companiilor. În prezent, transportul de bunuri prin intermediul operatorilor privați și publici este asimetric. Zilnic cursele marfare sosesc încărcate sub capacitatea maximală de 350 tone (greutatea trimiterilor poștale spre Republica Moldova fiind de circa 300 tone) și pleacă deșarte (greutatea trimiterilor poștale din Republica Moldova fiind de circa 700 kilograme). În rezultat, costul serviciilor de poștă pentru consumator este practic dublu. O reducere substanțială a tarifelor ar putea să se producă ca urmare a echilibrării balanței de bunuri transportate. Un impediment în acest sens îl constituie faptul că cetățenii moldoveni pot face uz de serviciile PayPal (cel mai popular instrument de achitare în comerțul electronic) doar pentru a efectua plăți, neavând posibilitatea să încaseze plăți. Eliminarea acestui obstacol tehnic ar putea impulsiona enorm vânzările online din Republica Moldova, în special din partea micilor întreprinzători.

O altă trăsătură specifică perioadei de pandemie este creșterea cererii pentru serviciile poștale și de curierat pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, Poșta Moldovei nu dispune de resurse necesare pentru a moderniza serviciile prestate și a face față acestei cereri. Costurile de locuțiune și de personal sunt destul de înalte, iar tarifele fiind reglementate de stat sunt cele mai joase. În același timp, cadrul legislativ împiedică dezvoltarea anumitor servicii. Spre exemplu, Poșta Moldovei are licență să presteze servicii bancare, doar că reglementările vamale prevăd încasarea taxelor de stat doar prin intermediul instituțiilor financiare.

Măsuri solicitate:

 

Implementarea serviciului electronic la perfectarea declarației vamale

Negocierea acceptării plăților prin PayPal către cetățenii Republicii Moldova

Efectuarea amendamentelor la Codul Vamal în sensul acceptării plăților efectuate prin intermediul ÎS Poșta Moldovei

*Această informație este colectată în cadrul discuțiilor purtate de experții care realizează Studiul de Impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economiei. Datele pot fi preluate de pe site-ul www.consecon.gov.md doar cu menționarea obligatorie a sursei „Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul RM” și precizarea că ”Studiul de impact al pandemiei COVID-19 asupra sectoarelor economiei este realizat de Consiliul Economic în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu susținerea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.”

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.