CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Notificarea în calitate de operator de date cu caracter personal

10 august 2020 – Comunitatea de afaceri solicită excluderea obligativității notificării în calitate de operator de date cu caracter personal.

De o astfel de notificare are nevoie orice întreprindere care prelucrează datele cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automatizat sau manual. Aceste date se referă la informația despre consumator, angajat, salariul acestuia, date despre domiciliu etc.

Spectrul de date personale este atât de larg încât întreprinderilor din Moldova le este foarte greu să se înscrie în toate cerințele solicitate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) pentru obținerea statutului de operator de date cu caracter personal. Unii antreprenori spun că notificarea poate dura și până la 7 luni.

Astfel, s-a ajuns în situația în care timp de 8  ani, de când este în vigoare Legea privind protecția datelor cu caracter personal, doar 3000 de întreprinderi din 240 de mii au trecut procedura de notificare în calitate de operator de date cu caracter personal. De menționat că dacă întreprinderea operează cu date personale și nu este notificată la CNPDCP, încalcă legea.

O altă problemă este și faptul că astăzi persoana poate oferi doar în scris consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cu aplicarea semnăturii olografe sau electronic cu aplicarea semnăturii avansate calificate. Acest lucru este o piedică în dezvoltarea soluțiilor de TIC și interacțiunea la distanță cu consumatorul. În UE această problemă a fost demult soluționată prin diversificarea modalităților de exprimare a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Subiectele au ajuns în vizorul Consiliului Economic care, în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat o Foaie de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic. Iar subiectele privind notificarea în calitate de operator de date cu caracter personal și consimțimântul persoanelor pentru prelucrarea datelor, sunt incluse în acest document ca un obstacol în activitatea economică, pentru care acum se caută soluții de depășire.

Problema este dezbătută de comunitatea de afaceri în comun cu reprezentanții instituțiilor statului și a experților internaționali în cadrul Grupului de lucru ad-hoc ”Digitizarea economiei” condus de Asociația ATIC. Potrivit experților, o soluție pentru problema respectivă ar fi modificarea prevederilor care oblică antreprenorii să obțină de la CNPDCP notificarea  de operator de date cu caracter personal.

Propunerile pe marginea acestei soluții urmează să fie încă definitivate, după care vor fi propuse autorităților pentru examinare și promovare.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.