CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Modalitatea de implementare a procedurii de import în contextul noilor prevederi, discutată la Consiliul Economic

20 februarie 2020 – Serviciul Vamal al Republicii Moldova a organizat, în premieră, ședința Comitetului Consultativ pe platforma Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru, ceea ce a facilitat participarea unui număr mai mare al reprezentanților comunității de afaceri și ai instituiților de stat, se arată într-un comunicat al Serviciului Vamal.

Principalele subiecte de discuții au vizat implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre RM și UE (DCFTA) și, în special, recentele modificări efectuate la procedura de declarare a valorii în vamă a mărfurilor.

Amendamentele la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor vor intra în vigoare la 29 februarie 2020. Acesta conține un șir de prevederi inovative. Potrivit modificărilor, în procesul de declarare a valorii în vamă, declarantul (agentul economic) va fi informat prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat.

Amendamentele vin să perfecționeze și procesul de prezentare a dovezilor suplimentare în susținerea prețului declarat de importator. În același timp, în cazul neacceptării de către vamă a valorii declarate, agentul economic va avea la dispoziție 4 ore pentru prezentarea dovezilor corespunzătoare suplimentare.

La reuniune, reprezentații Serviciului Vamal au comunicat comunității de afaceri detalii prind modalitatea de implementare a procedurii de import în contextul noilor prevederi. De menționat că, modificările la regulament au fost dezbătute în prealabil cu reprezentanții comunității de afaceri și experți internaționali și au fost luate în calcul de Serviciul Vamal la definitivarea amendamentelor la Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor.

O atenție sporită în cadrul ședinței a fost dedicată eforturilor autorității vamale de digitalizare a procedurilor vamale, precum și a comunicării dintre Serviciul Vamal și agenții economici.

Așadar, reprezentanții comunității de afaceri au fost informați despre Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), care, odată implementat, va duce la creșterea eficienței procedurilor de tranzit precum și la îmbunătățirea proceselor de detectare  a fraudelor.

Pe de altă parte, Ghișeul Unic va permite agenților economici interacțiunea digitizată între Serviciul Vamal și autoritățile cu atribuții de emitere a actelor permisive.

Totodată, membrii Comitetului Consultativ au votat unanim pentru includerea în componența acestuia a încă doi membri:  Asociația exportatorilor de nuci din Republica Moldova și Asociația națională a producătorilor de lapte și produse lactate, fiind prelungit mandatul de secretar al Comitetului pentru AmCham Moldova.

În acest context, Directorul Serviciului Vamal, Sergiu Burduja, a salutat perspectiva extinderii dialogului cu comunitatea de afaceri, menționând că instituția susține și promovează activ orice demers orientat spre îmbunătățirea climatului investițional și de afaceri. ”Orice progres poate fi atins doar prin dialog și comunicare, prin urmare, suntem deschiși oricăror oportunități de dezvoltare a parteneriatului cu comunitatea de afaceri, căreia mereu i-am oferit prerogativa de a înainta propuneri pentru eficientizarea activității Serviciului Vamal.”,  a precizat Directorul Serviciului Vamal.

NOTĂ: Comitetul Consultativ (CC) reprezintă o platformă de comunicare cu mediul de afaceri, dar și un mecanism de consolidare a transparenței în activitatea organelor vamale. Scopul acestuia constă în sporirea nivelului de informare în rândurile societății civile referitor la politicile promovate de Serviciul Vamal, precum și familiarizarea antreprenorilor cu schimbările preconizate în legislația vamală.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.