CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

De ce producătorii autohtoni se conformează cu greu la noua lege care prevede noi reguli de informare a consumatorului despre conținutul produsului?

4 iunie 2019 – Acum 18 luni a fost aprobată legea 279/2017 despre informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Documentul prevede noi reguli de etichetare a produselor, pe care, potrivit ANSA, mulți agenți economici nu le respectă.

https://www.facebook.com/ConsiliulEconomic/videos/2297928277147127/

Unii operatori în producere și în comerț admit: lipsa marcajului produselor alimentare în limba de stat, sau traducerea incorectă a acestuia. În limba de stat nu sunt indicate toate ingredientele utilizate la confecționarea produsului, deși în limbile de circulație internațională acest lucru este scris. De exemplu, în denumirea de pe ambalaj al produsului scrie ”suc”, dar conform certificatului de conformitate în ambalaj se conține ”nectar”. Totodată, în unele cazuri, se indică eronat componenții din rețetă, nu se trec în etichetă ingredientele ce ar putea provoca alergii. Se indică incorect masa netă a produsului sau utilizarea pe etichetă a unui semn standard ilegal.

Acestea sunt doar câteva nereguli depistate în urma controalelor inspectorilor Agenției Naționale a Siguranței Alimentelor, prezentate în cadrul dezbaterilor, ce au avut loc în cadrul platformei Consiliului Economic, la care au participat cca 60 de reprezentanți ai comunității de afaceri, operatori în producere și în comerț, autohtoni și internaționali.

La rândul lor reprezentanții producătorilor spun că, deși noua lege cere, unele informații despre produs nu pot fi prezentate consumatorului. De exemplu, producătorii de mezeluri au menționat că pentru a prezenta consumatorului declaraţia nutriţională a produsului, e nevoie de o metodologie, care la moment este lipsă. Totodată, în Moldova nu este pus în funcțiune nici un laborator care să facă o analiză a conținutului în produse, de exemplu a acizilor grași și trans.

În replică, reprezentanții ANSA au menționat că, subiectul ține de competența Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Producătorii susțin, la rândul lor, că Ministerul, mai exact Agenția pentru Sănătate Publică, i-a redirecționat în repetate rânduri, la ANSA. Directorul general ANSA Ion Sula, care a prezidat ședința, a spus că acest subiect urmează să fie abordat în cadrul unor discuții suplimentare a reprezentanților ANSA, Ministerului de resort și ai agenților economici.

În același timp, reprezentanții sectorului asociativ au subliniat că, statul trebuie să asigure infrastructura necesară care să permită agentului economic să se conformeze noilor prevederi legale. Igor Crapivca, președintele Clubului Republican al Oamenilor de Afaceri ”Timpul” și Mariana Rufa, directorul Executiv al Asociației Businessului European au menționat că  ,,e nevoie să mergem în paralel cu infrastructura și exigențele, ori trebuie să acordăm o perioadă de grație producătorilor pentru conformarea la noile prevederi legale”.

În replică, directorul general ANSA Ion Sula a menționat că de la adoptarea legii 279/2017 despre informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, au trecut 18 luni. Agenția va continua să depună măsuri în asistarea agenților economici în depășirea tuturor obstacolelor de racordare la noile prevederi. De exemplu, producătorii care au în stoc etichete vechi, le pot utiliza, adăugând pe ambalajul produsului un abțibild suplimentar cu informație despre conținutul produsului care se solicită conform noii legi.

Urmare a ședinței vor fi colectate toate sesizările comunității de faceri pe acest subiect, după care va fi elaborat un Plan de acțiuni de depășire a problemelor cu care se confruntă agenții economici în implementarea legii 279/2017.

Potrivit legii 279/2017, producătorii, importatorii, distribuitorii, operatorii din sistemul de retail și de alimentație publică, din 1 ianuarie 2019 trebuie să eticheteze produsele cu informaţii privind însuşirile legate de compoziţie care pot dăuna sănătăţii anumitor grupuri de consumatori, data durabilităţii minimale, condiţiile de păstrare şi de siguranţă a utilizării sau efectele asupra sănătăţii, inclusiv riscurile şi consecinţele legate de consumul dăunător şi periculos al unui produs alimentar.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.