CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Angajatorii vor putea deduce cheltuielile suportate pentru testarea salariaților  la COVID-19

28 decembrie 2020 – Din 1 ianuarie 2020 se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării prezenței virusului SARS-CoV-2, iar plățile efectuate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării prezenței virusului Covid-19 sunt surse de venit neimpozabile pentru salariați. Prevederile aprobate în decembrie 2020 de Parlament au efect retroactiv și sunt  puse în aplicare din 1 ianuarie 2020.

Prin această măsură statul vrea să încurajeze testarea angajaților întru evitarea răspândirii infecției și blocarea activității entităților economice.

Până la această modificare, plățile efectuate de către agenții economici în vederea testării salariaților erau  facilități impozabile acordate de angajator. Din sumele oferite se calculau și achitau impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

În vara anului 2020 Secretariatul Consiliului Economic a elaborat Studiul de impact al pandemiei COVID asupra sectoarelor economice și a Matricei cu politici. În cadrul acestui document, elaborat în baza recomandărilor comunității de afaceri, a fost propusă deducerea integrală și neconsiderarea în calitate de facilități acordate de patron a cheltuielilor suportate de companie pentru asigurarea combaterii efectelor COVID sau asigurarea conformării regulilor de prevenire a răspândirii COVID.

Pe lângă deducerea cheltuielile suportate pentru testarea salariaților la COVID-19, în Matrice erau propuse și deducerea cheltuielilor ce țin de transportul angajaților cu taxi, etc.

Secretariatul Consiliul Economic va monitoriza evoluția subiect din Matricea cu politici, având în vedere că acesta este inclus în Proiectul Programului COVID al Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Guvernul Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.