CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

MATRICEA COVID

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru în colaborare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu suportul BERD și al altor parteneri de dezvoltare, intenționează să efectueze un studiu de impact al crizei legate de pandemia COVID-19 asupra sectoarelor economice (după cum sunt definite în CAEM) și să elaboreze o matrice de măsuri de redresare pentru sectoarele afectate.

Inițiativa propusă vine să contribuie la înlăturarea următoarele neajunsuri:

  • Există numeroase studii și estimări ale consecințelor crizei legate de pandemia COVID-19, elaborate cu suportul partenerilor de dezvoltate. Cu toate acestea, situația în cadrul crizei se schimbă frecvent, iar presupunerile făcute în cadrul estimărilor își pierd actualitatea în scurt timp. Prin urmare, considerăm că exercițiu de monitorizare și estimare a consecințelor ar trebui efectuat cu o periodicitate frecventă.
  • Studiile efectuate până la moment nu au fost suficient de comprehensive și detaliate, la nivel de sectoare definite conform CAEM, ceea ce nu permite o înțelegere mai profundă a consecințelor și magnitudinii acestora, lucru necesar pentru țintirea eficientă a măsurilor de depășire a crizei și prioritizarea acestora.
  • Eforturile de estimare a consecințelor și elaborare a măsurilor întreprinse de autorități și parteneri de dezvoltare nu sunt coordonate suficient, iar pe alocuri se dublează, ceea ce reduce din eficiența acestora.
  • Comunitatea de afaceri a venit cu numeroase adresări către toți factorii de conducere, care adesea se repetau și nu erau adunate și procesate suficient, transparent și previzibil. Spre exemplu, în cadrul platformei Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru au fost colectate peste 400 de propuneri din partea comunității de afaceri, dar efortul autorităților în întreprinderea măsurilor respective a fost insuficient de prompt și efectiv.

Obiectivele acestei inițiative sunt următoarele:

  • Estimarea impacturilor crizei cauzate de pandemia COVID-19 asupra sectoarelor economice concrete, în baza datelor din mai multe surse, inclusiv statistica oficială, date administrative, alte studii și sondaje.
  • Identificarea celor mai afectate și importante sectoare, în baza unor criterii selectate în acest scop.
  • Identificarea celor mai benefice măsuri pentru sectoarele afectate, în baza documentelor de politici existente, experienței din alte țări, consultări cu părțile interesate/afectate, recomandările experților.
  • Elaborarea și suport în implementarea măsurilor identificate.
  • Asigurarea unei platforme unice de coordonare și participare a efortului de redresare a consecințelor crizei legate de pandemia COVID-19.

Rezultatul final

Studiu se va finaliza cu elaborarea unei matrice structurate după sectoare economice și unde se va regăsi analiza situației acestora conform unor criterii și principalele măsuri de redresare.