CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Consiliul Economic are membri noi

Prim-ministrul Maia Sandu a semnat pe 22 octombrie 2019 Decizia prin care se stabilește o nouă componență a Consiliului Economic.

Potrivit documentului, astăzi platforma are 118 membri față de 100 câți au fost până la modificare.

A crescut numărul asociațiilor de business. Acum sunt 56, față 41 câte au fost până acum. Rândurile sectorului asociativ în cadrul Consiliului, au fost completate cu organizații ce reprezintă interesele persoanelor cu dezabilități, a femeilor antreprenoare și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

S-a modificat și componența reprezentanților societății civile în Consiliul Economic – cu doi mai mulți, în total 8 la număr. Astfel, calitatea de membru al Consiliul îl mai dețin acum Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii și Centrul de Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri.

La cei 10 membri ai platformei din rândul organizațiilor internaționale active în domeniul reformelor mediului de afaceri  s-a mai alăturat Organizația Internațională a Muncii.

A rămas nemodificată cifra reprezentanților autorităților și instituțiilor publice în Consiliul Economic – 43, asta chiar dacă și în rândul acestor membri au fost efectuate modificări. În urma reformei administrației publice centrale, unele instituții au fost comasate, iar altele au fost optimizate. În rezultat, numărul instituțiilor de stat prezente în Consiliul nu s-a modificat.

Membrii Consiliului Economic sunt numiți de Prim-ministru. Acest lucru este prevăzut de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea    Consiliului    Economic    pe    lângă    Prim-ministru,  aprobat prin Hotărîrea  Guvernului  nr. 631  din  22  august  2011.

Din componența Consiliului fac parte membri din rândurile asociațiilor de business, comunității științifice și de cercetare, organizațiilor internaționale active în domeniul reformelor mediului de afaceri și instituțiilor statului.

Asociațiile de business pot solicita statutul de membru al platformei printr-o scrisoare în adresa Prim-ministrului RM, care este președintele Consiliului Economic, sau a Ministrului Economiei și Infrastructurii, care deține și statutul de vicepreședinte al platformei. Modificarea componenței platformei se face periodic, printr-o decizie a Prim-ministrului.

Consiliul Economic este instituit pe lângă Prim-ministru în calitate de organ consultativ. Platforma are misiunea de a facilita dialogul între reprezentanții comunității de afaceri, instituțiilor donatoare și a formatorilor de politici, în vederea dezvoltării unui mediu de afaceri transparent și favorabil investițiilor.

Membrii Consiliului Economic pot aborda în cadrul platformei doar probleme de sistem care împiedică dezvoltarea unui sector al economie. Membrii platformei alertează despre existența acestor obstacole prin adresări către Premier sau Ministerul Economiei și Infrastructurii. În cazul în care părțile interesate nu găsesc un consens pe marginea subiectului alertat, acesta este pus în discuție la Consiliul Economic.

În ultimii ani, cu suportul și expertiza membrilor Consiliului Economic, au fost promovate un șir de reforme printre care reforma actelor permisive, a fost implementat învățământul dual, a fost facilitată eliberarea permiselor de muncă și de ședere, s-au făcut modificări în Codul muncii etc.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.