CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Importatorii întîmpină dificultăți la introducerea în țară a produselor alimentare

14 august 2019 – Unii agenți economici internaționali, care își desfășoară activitatea în Moldova, au menționat în cadrul ședinței Consiliului Economic la care s-a pus în discuție subiectul, că doar pentru notificarea în sistemul informațional TRACES a importului unui camion cu 1000 de produse alimentare de origine animală, nonanimală și fito, au fost generate cca 60 de notificări. Toată procedura de notificare a luat 20 de ore pentru doar un singur TIR, un volum enorm de prelucrare manuală în aplicația TRACES de către importator, susțin investitorii.

Încă 13 ore a durat procedura de verificare de către inspectorul ANSA la hotar a  documentației generate din TRACES. Asta pentru că inspectorii trebuie să scoată la imprimantă sute de pagini cu notificările generate, să le verifice și să le valideze.

Toată această procedură anevoioasă are loc din cauza dificultăților la implementarea unor prevederi din Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către ANSA, ce prevăd unele proceduri și obligații ce nu se aplică în UE, spun reprezentanții comunității de afaceri.

Participanții la dezbateri au propus, printre altele, ca notificarea în sistemul informațional TRACES să se facă doar pentru produsele de origine animală așa cum se face în UE, iar pentru produsele alimentare de origine nonanimală și fito notificarea să fie efectuată prin e-mail sau fax de agentul economic care derulează operațiunile de import, cu prezentarea declarației pe propria răspundere.

Totodată comunitatea de afaceri solicită efectuarea controalelor de către ANSA la hotar, doar conform metodologiei de planificare a controlului la frontieră în baza criteriilor de risc care trebuie elaborată.

Reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, la solicitarea cărora a fost dezbătut subiectul la Consiliul Economic, au manifestat toată deschiderea în soluționarea problemei și au menționat necesitatea depășirii urgente a situației pentru a fluidiza traficul la frontieră și a nu crea piedici artificiale pentru agenții economici.

În acest sens, în cel mai scurt timp, problemele invocate de comunitatea de afaceri vor fi discutate în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii la ședințe tehnice cu implicarea instituțiilor de resort și a Secretariatului Consiliului Economic.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”, finanțat de Suedia.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.