CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

img
Language

Doar 1% din întreprinderi, cu mai puțin de 9 angajați, sunt conduse de femei

A avut loc încă o reuniune al Grupului de lucru privind abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. În cadrul ședinței a fost prezentat conceptul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) privind crearea unei economii incluzive, în care grupurile subreprezentate – femeile, locuitorii din mediul rural, diaspora, persoane cu nevoi speciale, să fie sprijinite și să aibă o contribuție tot mai mare la activitatea economică și la creșterea PIB.

Viorica Arpintin, secretar de stat al MDED a menționat în cadru ședinței că în RM doar 1% din întreprinderi care au mai puțin de 9 angajați, sunt conduse de femei. Acest lucru trebuie schimbat, a subliniat Veronica Arpintin. În aceiași ordine de idei, Secretarul de stat a menționat că acum se analizează modul în care sectorul IT poate fi îmbrățișat și mai mult de femei. La minister se lucrează și la  simplificarea activității antreprenorial în domeniul îngrijirii copiilor.  

Se întreprind măsuri și pentru a asigura implementarea în RM a principiului de plată egală pentru munca egală, or astăzi femeile din Moldova primesc un salariu mai mic cu 14% de cât bărbații pentru munca cu aceiași valoare.

Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării a vorbit despre pașii pe care îi întreprinde Guvernul în contextul susținerii abilitării economice a femeilor. Printre aceste acțiuni se numără Programul de susținere a antreprenoriatului feminin. Acesta va facilita accesul la finanțare pentru cel puțin 90 de femei antreprenoare. Pentru implementarea Programului, statul a prevăzut 30 mil. lei pentru o perioadă de implementare de 3 ani.

Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale a menționat că instituția pe care o conduce va veni cu tot suportul necesar care să permită femeilor să își valorifice potențialul economic.

Sectorul asociativ de afaceri, membru al Consiliului Economic a subliniat importanța acțiunilor autorităților menite să susțină abilitarea economică a femeilor. Printre inițiativele care trebuie accelerate se numără accesul la resurse financiare ieftine, susținerea accesării unui număr mai mare a femeilor în domeniul IT, crearea de politici de îngrijirea copiilor etc.  

Marina Morozov, deputat în Parlamentul RM, prezentă la eveniment a menționat că Legislativul are un plan ambițios privind abilitarea economică a femeilor. Chiar la acest moment în Parlament se află un proiect de lege privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților.  

Șeful Secretariatului Consiliului Economic, Ion Lupan a menționat despre inițierea discuțiilor cu privire la ridicarea statutului Grupului de lucru privind abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen din cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, până la un Consiliu Național al Femeilor, ceea ce ar da un suflu nou în activitățile pe care le realizează GL.

Totodată, potrivit lui Ion Lupan,  va fi actualizată Foia de parcurs privind abilitarea economică a femeilor, aprobată de membrii  Consiliul Economic, astfel încît aceasta să corespundă necesităților actuale a femeilor în afaceri,  priorităților guvernului și a partenerilor de dezvoltare in domeniul abilitări economice a femeilor.

Căutare

Mai citește

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.