CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Sistemul de control  din domeniul agriculturii și alimentației este în proces de revizuire

Sistemul de control  din domeniul agriculturii și alimentației este în proces de revizuire

Experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru au convocat prima ședință a Grupului de lucru nr. 7 pentru reforma sistemului de control  din domeniul agriculturii și alimentației. La ședință au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat,  Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, comunității de afaceri, precum și alte părți interesate. Participanții urmează să revizuiască cadrul normativ, în vederea îmbunătățirii situației, cum este prevăzut de Dispoziția Guvernului 108-d din 25 iulie 2023.

Printre altele, s-a discutat că legislația actuală privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine prevede faptul că ANSA verifică corectitudinea utilizării echipamentelor şi tehnicilor de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine; păstrează şi ţine evidenţa actelor de control întocmite în urma verificării rezultatelor clasificării carcaselor de către clasificatori. Astfel de atribuții de control nu pot fi atribuite, nici la domeniul sanitar veterinar, nici la domeniul protecția consumatorilor.  Este necesar de revizuit atribuțiile respective ale ANSA, deoarece acestea se referă mai mult la clasificarea carcaselor pentru alte scopuri decât siguranța alimentelor și protecția consumatorilor. Totodată, poate fi evaluată propunerea ca aceste atribuții să fie prevăzute pentru medicii veterinari din cadrul abatoarelor, fiind concretizat că acestea se efectuează din numele ANSA.

Iar în domeniul protecției consumatorului ANSA activează concomitent cu alte organe de control (ISSPNPC, ANTA, ANSP, AST, ANRE, ANRCETI, CNPF), cărora li se atribuie atribuții de control pe domenii specifice. Astfel, la unele obiective controlul se efectuează de mai multe organe și persistă riscul de a împovăra nejustificat agenții economici din cauza multiplelor controale din partea autorităților respective. Din această perspectivă, se recomandă de a prevedea expres în lege, că la obiectele unde sunt în vânzare un sortiment variat de produse, vor fi efectuate doar controale comune împreună cu ANSP și ISSPNPC.

Problemele respective dar și altele, în mare parte au fost identificate de asociațiile de întreprinzători. Propunerile de soluționare a acestora se bazează în mare parte pe practicile și principiile promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv pe mecanisme și principii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ce se există în prezent în Moldova.

Reforma sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător este preconizată pentru anii 2023-2024 și se promovează cu suportul comunității de afaceri membre a Consiliului Economic, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai organizațiilor donatoare, inclusiv a proiectului USAID/MISRA.

Raport de evaluare și analiză a sistemului de control de stat și sancționatoriu în raport cu persoanele care desfășoară activitatea de întreprinzător.

Mai multe detalii tehnice despre ceea ce s-a discutat în ședință le găsiți în acest document.  

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.