CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Sistemele de control din domeniul transportului aerian, naval și rutier sunt în proces de revizuire

Experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru au convocat prima ședință a Grupului de lucru nr. 8 pentru reforma sistemelor de control din domeniul transportului aerian, naval și rutier. La ședință au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenţiei Naţionale Transport Auto, Agenţiei Navale, Autorității Aeronautice Civile, ai comunității de afaceri, precum și alte părți interesate. Participanții urmează să revizuiască cadrul normativ, în vederea îmbunătățirii situației, cum este prevăzut de Dispoziția Guvernului 108-d din 25 iulie 2023.

Potrivit participanților la ședință, Codul Transporturilor Rutiere conține prevederi potrivi cărora APL monitorizează periodic modul de prestare a serviciilor de transport rutier contra cost de persoane în trafic local, municipal şi raional, după competenţă și în cazul constatării unor încălcări, să sesizeze ANTA în vederea retragerii autorizaţiilor. Pe de altă parte în atribuțiile ANTA   intră a) aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în limitele competenţelor sale, conform prevederilor legii; b) monitorizarea corectitudinea aplicării tarifelor la serviciile regulate de transport rutier în trafic naţional şi în activitatea autogărilor. Astfel Se recomandă revizuirea domeniilor de control ale ANTA.  

La domeniu naval, se constată că în o mare parte din controalele efectuate la operatorii din port sau pe nave se atestă inspecția și verificarea aspectelor de securitate la locul de muncă. Cerințe în acest sens sunt expuse în listele de verificare aplicate de Agenția Navală. În acest sens este evident că o parte din riscurile de securitate a întregului obiect controlat sunt similare sau tangențiale cu riscurile de securitate ocupațională. Astfel se atestă potențiale suprapuneri și dublări cu acțiunile de control din partea Inspectoratului de Stat al Muncii.

Iar la capitolul aerian, printre altele se atestă că, conform Codului aerian și HG nr.133/2019 Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) are atribuția de control a corectitudinii formării tarifelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană care sună ca un domeniu nou de control ce nu este inclus în legislația națională. Se recomandă revizuirea oportunității funcțiilor de control (corectitudinii formării tarifelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană) pentru AAC. Respectiv efectuarea modificărilor corespunzătoare a cadrului normativ.

Problemele respective dar și altele, în mare parte au fost identificate de asociațiile de întreprinzători și experți. Propunerile de soluționare a acestora se bazează în mare parte pe practicile și principiile promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv pe mecanisme și principii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ce se există în prezent în Moldova.

Reforma sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător este preconizată pentru anii 2023-2024 și se promovează cu suportul comunității de afaceri membre a Consiliului Economic, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai organizațiilor donatoare, inclusiv a proiectului USIAD/MISRA.

Raport de evaluare și analiză a sistemului de control de stat și sancționatoriu în raport cu persoanele care desfășoară activitatea de întreprinzător.

Mai multe detalii tehnice despre ceea ce s-a discutat în ședință le găsiți aici: Link Link Link 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.