CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Controlul de stat în domeniul protecției mediului se revizuiește

Controlul de stat în domeniul protecției mediului se revizuiește

Experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru au convocat prima ședință a Grupului de lucru nr. 4 pentru reforma controlului în domeniul protecției mediului. La ședință au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerul Mediului, Inspectoratul pentru protecţia mediului (IPM), ai comunității de afaceri, precum și alte părți interesate. Participanții urmează să revizuiască cadrul normativ, în vederea îmbunătățirii situației, cum este prevăzut de Dispoziția Guvernului 108-d din 25 iulie 2023.

În cadrul ședinței s-a menționat și faptul că, cadrul normativ prevede norme care face posibilă o dublare a funcțiilor de control din partea  Inspectoratului pentru protecția mediului, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației publice locale la compartimentul transportării produselor lemnoase.  IPM și Mai sunt responsabile de controlul actelor de proveniență  în procesul  transportării produselor  lemnoase de la locul de recoltare sau de depozitare. La fel se menționează că, controlul asupra asigurării şi realizării măsurilor de protecţie a pădurilor de către proprietarii şi gestionarii de terenuri din fondul forestier, este exercitat atât de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, cât şi de autorităţile administraţiei publice locale. Se recomandă ajustarea cadrului normativ pentru eliminare dublării în cauză.


O altă dublare a competențelor de control ține și de gestionarea deșeurilor. Potrivit legislației naționale autoritățile teritoriale de mediu inspectează şi iau măsuri pentru respectarea de către cei implicați în gestionarea deșeurilor a legislației de mediu şi a condițiilor de autorizare stabilite conform legii. Însă, se prevede că Agenția Națională pentru Sănătate Publică exercită ”monitorizarea departamentală” a cerințelor de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale. Se recomandă ajustarea cadrului normativ pentru eliminare dublării în cauză.

Problemele respective dar și altele, în mare parte au fost identificate de asociațiile de întreprinzători. Propunerile de soluționare a acestora se bazează în mare parte pe practicile și principiile promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv pe mecanisme și principii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ce se există în prezent în Moldova.

Reforma sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător este preconizată pentru anii 2023-2024 și se promovează cu suportul comunității de afaceri membre a Consiliului Economic, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai organizațiilor donatoare.

Raport de evaluare și analiză a sistemului de control de stat și sancționatoriu în raport cu persoanele care desfășoară activitatea de întreprinzător.

Mai multe detalii tehnice despre ceea ce s-a discutat în ședință le găsiți în acest document.  

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.