CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Sistemul de control din domeniul sănătății publice se află în proces de revizuire

Sistemul de control din domeniul sănătății publice se află în proces de revizuire

Experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru au convocat prima ședință a Grupului de lucru nr. 5 pentru reforma sistemului de control din domeniul sănătății publice. La ședință au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică,  ai comunității de afaceri, precum și alte părți interesate. Participanții urmează să revizuiască cadrul normativ, în vederea îmbunătățirii situației, cum este prevăzut de Dispoziția Guvernului 108-d din 25 iulie 2023.

Printre subiectele discutate se numără faptul că Agenția Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR)  efectuează la agenții economici  același tip de control – controlul circulației dispozitivelor medicale cu surse de radiații ionizante. Se recomandă revizuirea oportunității funcțiilor de control pentru ANSP în vederea neadmiterii dublării cu alte organe (ANRANR).

Un alt subiect a ținut de faptul că și Comitetul permanent de control asupra drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătății și Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică efectuiază același control – controlul circulației legale a substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, precum şi controlul activităţii titularilor de autorizație/licență care desfășoară activități legate de circulația acestor substanțe.  Se recomandă revizuirea legislației în vederea excluderii posibilității de dublare a organelor de control.

Problemele respective dar și altele, în mare parte au fost identificate de asociațiile de întreprinzători. Propunerile de soluționare a acestora se bazează în mare parte pe practicile și principiile promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv pe mecanisme și principii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ce se există în prezent în Moldova.

Reforma sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător este preconizată pentru anii 2023-2024 și se promovează cu suportul comunității de afaceri membre a Consiliului Economic, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai organizațiilor donatoare.

Raport de evaluare și analiză a sistemului de control de stat și sancționatoriu în raport cu persoanele care desfășoară activitatea de întreprinzător.

Mai multe detalii tehnice despre ceea ce s-a discutat în ședință le găsiți în acest document.  

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.