CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Sistemul de control din domeniul raporturilor de muncă și sănătății și siguranței în muncă este  în proces de revizuire

Sistemul de control din domeniul raporturilor de muncă și sănătății și siguranței în muncă este  în proces de revizuire

Experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru au convocat prima ședință a Grupului de lucru nr. 6 pentru reforma sistemului de control din domeniul protecției și securității muncii. La ședință au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului de Stat al Muncii, Sindicatelor, comunității de afaceri, precum și alte părți interesate. Participanții urmează să revizuiască cadrul normativ, în vederea îmbunătățirii situației, cum este prevăzut de Dispoziția Guvernului 108-d din 25 iulie 2023.

 Una din chestiunile examinate ține de posibilele dublări în atribuții. Spre exemplu, Legea nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri care prevede că, constatarea contravențiilor se efectuează de către Inspectoratul de Stat al Muncii şi/sau Serviciul Fiscal de Stat. Astfel de prevedere creează premise pentru o dublare a controlului de stat care se poate solda cu inițierea unui proces contravențional asupra agenților economici care angajează zilieri. Ar fi binevenit să existe un organ de control/constatator al contravențiilor din acest domeniu.  

Alt spectru de chestiuni țin de măsurile restrictive și calitatea reglementării acestora. În linii mari, legislația din acest domeniu se rezumă la două măsuri restrictive și anume reatragerea/suspendarea licenței, precum și sistarea activității/funcționării activității (hale, subdiviziuni, etc.). Aceste măsuri deși sunt menționate sunt necesare clarificări în privința fie tipurilor de încălcări și/sau care sunt categoriile de risc, nivelul de risc și magnitudinea potențialelor prejudicii care permit să se constate că o încălcare este „foarte gravă” și admite declanșarea aplicării măsurilor restrictive indicate în lege. 

Pentru a aduce claritate în privința cazurilor în care pot fi aplicate măsurile restrictive și tipurile de măsuri care pot fi aplicate, sunt necesare completări în legile corespunzătoare care să indice asupra magnitudinii potențialelor prejudicii, nivelului și categoriilor de riscuri, cu sau fără raportare la tipurile de încălcări.

Problemele respective dar și altele, în mare parte au fost identificate de asociațiile de întreprinzători. Propunerile de soluționare a acestora se bazează în mare parte pe practicile și principiile promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv pe mecanisme și principii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ce există în prezent în Moldova.

Reforma sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător este preconizată pentru anii 2023-2024 și se promovează cu suportul comunității de afaceri membre a Consiliului Economic, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai organizațiilor donatoare, inclusiv a proiectului USAID/MISRA

Mai multe detalii tehnice despre ceea ce s-a discutat în ședință le găsiți în acest  document

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.