CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Domeniul de control fiscal și post vămuire sunt în proces de revizuire

Domeniul de control fiscal și post vămuire sunt în proces de revizuire

Experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru au convocat prima ședință a Grupului de lucru nr. 3 pentru reforma domeniului controlului fiscal și de post vămuire. La ședință au participat reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Serviciului Vamal, ai comunității de afaceri, precum și alte părți interesate. Participanții urmează să revizuiască cadrul normativ, în vederea îmbunătățirii situației, cum este prevăzut de Dispoziția Guvernului 108-d din 25 iulie 2023.

Potrivit participanților la discuții, principalele carențe în domeniul controlului fiscal țin de ponderea mare a controalelor inopinate, lipsa sau insuficiența proporționalității duratei, frecvenței controlului fiscal și a metodei care se aplică în raport cu riscurile și prejudiciul potențial. Astfel se propune identificarea unor limite ale frecvenței anuale a vizitelor la aceiași persoană, inclusiv excluderea posibilității suspendării temporare a controlului. O altă propunere ar fi stabilirea normelor clare și certe în privința temeiurilor pentru identificarea unei durate a controlului, pentru prelungirea controlului.

Valeriu Vlas, Directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat a menționat că în mediu durata controalelor fiscale este de 15 zile, față de 60 cât stabilește legislația fiscală. Cu toate acestea, conform participanților la ședință  din partea comunității de afaceri, unele controale pot dura mult mai mult, chiar și peste termenul legal.

Un alt subiect important a ținut de necesitatea includerii în legislație a cerințelor față de SFS de a efectua controlul în corespundere cu liste de verificări.  Asta pentru că astăzi controlul nu totdeauna este unul clar, acțiunile inspectorului sunt mai puțin previzibile, în lipsa unor limitări certe procesuale, inclusiv în lipsa unor liste de verificări detaliate.

Valeriu Vlas, Directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat a susținut această propunere, menționând că este de acord să se avanseze pe acest segment, dar reieșind din complexitatea controalelor efectuate de Fisc.

Încă o propunere a ținut de revizuirea modului de evaluare a performanței SFS și a indicatorilor de performanță în parte. Asta pentru că SFS este ghidat în mare parte de indicatori de performanță ce se bazează pe „controale rezultative”, adică controale care generează venituri.  Se propune să se pună accentul pe promovarea conformării voluntare și diminuarea poverii pentru agenții economici de bună credință în urma interacțiunii acestora cu SFS.

Problemele respective dar și altele, în mare parte au fost identificate de asociațiile de întreprinzători. Propunerile de soluționare a acestora se bazează în mare parte pe practicile și principiile promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv pe mecanisme și principii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător ce se există în prezent în Moldova.

Reforma sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător este preconizată pentru anii 2023-2024 și se promovează cu suportul comunității de afaceri membre a Consiliului Economic, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai organizațiilor donatoare.

Raport de evaluare și analiză a sistemului de control de stat și sancționatoriu în raport cu persoanele care desfășoară activitatea de întreprinzător

Mai multe detalii tehnice despre ceea ce s-a discutat în ședință le găsiți în acest document

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.