CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Domeniul controlului de stat al supravegherii pieței și protecția consumatorului este în proces de revizuire 

Domeniul controlului de stat al supravegherii pieței și protecția consumatorului este în proces de revizuire

Experții Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru au convocat prima ședință a Grupului de lucru nr. 2 pentru reforma domeniului controlului. Grupul discută problemele din domeniul  controlului  supravegherii pieței și protecției consumatorului și este compus din reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), precum și alte părți interesate și reprezentanți ai comunității de afaceri.

Revederea legislației în acest sens are loc în cadrul grupurilor de lucru tematice, constituite în baza Dispoziției Guvernului 108-d din 25 iulie 2023.

Astfel potrivit experților, printre altele se constată că de exemplu Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), printr-o hotărâre de Guvern i-au fost atribuite funcții de control în privința producerii și plasării pe piață a biocombustibilului solid. Acest lucru, constată experții, vine în contradicție cu legea, mai ales că  segmentul energetic este în atribuția de control și supraveghere a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care, conform Legii are   atribuțiile respective.  Astfel, experții propun revizuirea cadrului normativ în acest sens. 

Potrivit experților, Agenția Servicii Publice (ASP) îi sunt acordate drepturi de a „verifica” respectarea criteriilor ce stau la baza clasificării structurii turistice, cu dreptul acordării sau retragerii certificatului de clasificare (inclusiv declasificării). Această atribuție îi revine însă și  ISSPNPC, iar acest lucru vorbește despre o dublare a controalelor. Experții recomandă ajustarea legislației de rigoare, așa încît certificatele de clasificare să fie acordate după procedura actelor permisive, adică controlul de conformitate să fie efectuat de Inspectorat, la solicitarea ASP. În acest mod și Inspectoratul va deține informație la zi despre structurile de cazare turistică.

Și pe segmentul protecției drepturilor consumatorului, există o dublare acțiunilor de control asupra activității de antreprenor din partea ISSPNPC cu cele ale Administrației Publice Locale în privința verificării controlului asupra corectitudinii ținerii Registrelor de reclamații. Or, potrivit legii doar APL exercită controlul asupra corectitudinii ținerii Registrelor de reclamații la toate unitățile din teritoriul gestionat.

Propunerile de modificare a cadrului normativ elaborate de experții implicați în promovarea pentru reforma sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător vor fi propuse autorităților spre examinare și promovare. 

Diferite opinii au fost exprimate de către participanti în cadrul ședinței convenindu-se că vor fi elaborate propuneri de soluții la problemele discutate. Iar ulterior se va reveni la discuții pentru a le definitiva si propune modificări normative care se impun. 

Reforma sistemul de control de stat asupra activității de întreprinzător este preconizată pentru anii 2023-2024 și se promovează cu suportul comunității de afaceri membre a Consiliului Economic, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai organizațiilor donatoare.

Raport de evaluare și analiză a sistemului de control de stat și sancționatoriu în raport cu persoanele care desfășoară activitatea de întreprinzător.

Mai multe detalii tehnice despre ceea ce s-a discutat în ședință le găsiți în acest document

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.