CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Încă două pachete de dereglementare, nr. 4 și 5 dezbătute la Consiliul Economic

Pachetele de dereglementare a afacerii nr. 4 și 5 prevăd un imbunatatiri pentru comunitatea de afaceri, prin eliminarea cerintelor mai putin justificate sau necesare.

Astfel, documentele prevăd printre alatele eliminarea din Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, a examinării medicale la angajare și periodică pentru angajații din sectorul TIC și alți angajați care mai mult de 50% din schimbul de lucru utilizează aparate optice, urmăresc ecrane și displayurile tehnicii de calcul.

Se mai propune și eliminarea din lista controalelor medicale obligatorii a celor ”de adaptare”. Adică angajații care au trecut perioada de probă de 3 luni de la angajare nu mai trebuie să mai treacă repetat acest control repetat. Asta pentru că în primele 3 luni după angajare nu se schimbă nimic în sănătatea persoanei, iar astfel de control implică costuri și timp.

Cele două proiecte mai prevăd recunoașterea în RM a Burselor de mărfuri autorizate în statele membre ale Uniunii Europene, dacă demonstrează că în țara de origine îndeplinesc cerințele minimale prevăzute de legea din Republica Moldova. De asemenea, se propune modernizarea conceptului de ”bursă de mărfuri” pentru a fi racordat la modelele de burse de mărfuri actuale.
În același timp se propune ca autoritățile publice să nu mai facă achiziții publice doar după criteriul ”prețul cel mai mic”. De asemenea, se propune acordarea posibilității de efectuare a achizițiilor publice prin intermediul burselor de mărfuri în cazul achizițiilor de bunuri, doar în situațiile în care se îndeplinesc cerințele legale pentru a derula achiziții în baza negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Se mai propune ca pensiunile turistice și agroturistice, cu o capacitate mai mare de 3 camere să fie calificate ca structură de primire turistică. La moment normele prevăd că aceste structuri trebuie să aibă între 3 și 20 de camere.

O altă propunere ține de anularea registrului de reclamații. Asta pentru că în incinta unităților de comerț există informația de contact a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. Orice reclamație depusă în formă liberă la comerciant și la Inspectorat are aceeași valoare juridică ca și un înscris în Registrul de reclamații. Procurarea, înregistrarea Registrului la autoritatea publică locală și menținerea acestuia presupun costuri și povară administrativă nejustificată.
Încă o prevedere ține de acordarea excepției ca în localitățile rurale să fie autorizate lucrări de construcții în lipsa planurilor de dezvoltare urbanistică pentru clădiri cu înălțime de până la 3 nivele care vor fi case individuale sau în care se va desfășura activitate de întreprinzător care nu va avea impact semnificativ asupra mediului și sănătății populației. Asta pentru că în prezent legea nu admite autorizarea construcțiilor în lipsa planurilor urbanistice, care însă sunt costisitoare și nu sunt aprobate în o mare parte din sate și comune, ceea ce duce la bariere substanțiale pentru investire în construcții și deschiderea de noi afaceri în zonele rurale.

Pachetele de dereglementare 4 și 5 sunt elaborate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării cu suportul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM și asistența experților oferiți de proiectele Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Documentele pachetelor pot și consultate la urmatoarele link-uri:

Pachetul nr. 4: https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-act-normativ-privind-pachetul-de-dereglementare-nr4/10980

Pachetul nr. 5: https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-act-normativ-privind-pachetul-de-dereglementare-nr5/10979

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.