CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Comunitatea de afaceri participă la elaborarea acțiunilor de promovare a antreprenoriatului

 8 august 2023 – Acțiunile statului care țintesc competitivitatea țării, vor fi dezbătute în cadrul Grupul de lucru nr. 5 al Consiliului Economic, prezidat de Dan Nuțiu, Președintele executiv al Asociației Investitorilor din România în RM, care a fost redenumit din ”Îmbunătățirea poziției RM în clasamentele internaționale” în „Creșterea competitivității Republicii Moldova în contextul aderării la UE”. 

În cadrul ședinței Grupului de lucru 5, comunității de afaceri și altor membri ai Consiliului Economic, a fost prezentată noua versiune a proiectului Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027. Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul Secretariatului Consiliului Economic și a altor părți interesate. 

Veronica Arpintin, secretara de stat din cadrul Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a menționat în cadrul dezbaterilor că, Programul urmărește 3 obiective generale:   Îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri;  Facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității produselor și serviciilor locale, inclusiv pe piețele externe, dar și  promovarea culturii antreprenoriale. Potrivit autorilor programului, prin acest document se dorește promovarea și susținerea creșterii economice sustenabile, incluzive și pregătirea țării pentru a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Autoritățile vor să obțină, către anul 2027, ca rezultat al implementării Programului, Dereglementarea și simplificarea interacțiunii cu instituțiile statului; Implicarea activă a comunității de afaceri în consultarea proiectelor de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri; Stimularea investițiilor de către ÎMM, inclusiv cu suportul programelor de stat.

Totodată se mai dorește digitalizarea serviciilor G2B/G2G și digitalizarea companiilor; fortificarea infrastructurii de Platforme Industriale Multifuncționale, incubatoare de afaceri, hub-urilor, acceleratoarelor, parcurilor industriale/creative dezvoltate/susținute de Guvern; fortificarea sectorului de consultanță în afaceri și instruiri în creștere.

Un alt scop este susținerea implementării și raportării indicelor Guvernanța de Mediu, Socială și Corporativă (ESG); Creșterea ponderii ÎMM conduse de tineri, femei, migranți în numărul total beneficiarii ODA; creșterea numărului de elevi încadrați în învățământul dual și numărul de persoane instruite prin programele implementate de ODA.

Membrii Consiliului Economic și alte părți interesate prezenți la dezbateri au salutat elaborarea Programului și au venit cu unele propuneri suplimentare. Dan Nuțiu, Președintele Grupului de lucru nr. 5 a menționat că, membrii grupului de lucru vor acorda sprijin în implementarea programului și monitorizarea progresului în crearea unui climat de afaceri competitiv în Republica Moldova.

Veronica Arpintin a chemat comunitatea de afaceri să înainteze toate propunerile în scris, care vor fi luate în considerare la definitivarea Programului, solicitând totodată comunității de afaceri susținerea în implementarea documentului după aprobarea ulterioară a acestuia de către Guvern.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.