CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a comunicat comunității de afaceri despre reformarea Inspectoratului muncii

Inspectoratul de Stat al Muncii este într-un proces de reformare. Despre aceasta a anunțat secretara de stat al Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Corina Ajder în cadrul ședinței Grupului de lucru ,,Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului ,,salariilor în pliс” al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM.

Reprezentanta ministerului susține că reforma instituției respective este una absolut necesară, inclusiv în contextul în care din 200 000 de plângeri privind încălcările drepturilor angajaților, Inspectoratul muncii a constat doar 80 de contravenții  în 2022. Secretara de stat a mai menționat că inspectorii, instituției reorganizate, vor avea o abordare obiectivă în procesul efectuării controalelor în raport cu agentul economic și că se vor face doar controale ce țin de aspectele muncii informale.  

În context Corina Ajder a ținut să informeze comunitatea de afaceri despre demararea în luna octombrie 2023 inspectarea la 500 de întreprinderi cu potențial risc de angajare neconformă. Reprezentanții comunității de afaceri prezenți la ședință au salutat deschiderea Ministerului în contextul menținerii unui dialog pe marginea demarării controalelor. În același timp a fost solicitată o întrunire suplimentară în cadrul căreia să se discute criteriile în baza cărora se vor face inspecțiile astfel încât agenții economici să înlăture potențialele abateri.

În cadrul aceleiași ședințe experții Secretariatului Consiliului Economic au menționat că la moment în cadrul grupului de lucru pentru stimularea pieței muncii, secretariatul căruia este exercitat de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, sunt elaborate modificări legislative privind îmbunătățirea relațiilor angajat-angajator, care vor fi dezbătute pe platforma Consiliului.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.