CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

VOTAT! Parlamentul a aprobat noi oportunități de activitate pentru Societățile cu Răspundere Limitată

31 iulie 2023 – Parlamentul a adoptat astăzi proiectul de lege prin care se introduc reforme în reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale. Documentul prevede noi posibilități și mai multe drepturi pentru asociați, dar și simplificarea unor proceduri birocratice.

Printre altele, noile reglementări prevăd excluderea pragului maxim a numărului de asociați în SRL, întocmirea unui singur act constitutiv în loc de două, ceea ce va simplifica procedurile de înregistrare, și va permite în viitorul previzibil crearea unui instrument de înregistrare a afacerii la distanță, cu aplicarea semnăturilor electronice.

Proiectul adoptat prevede și posibilitatea transformării Registrul de stat a persoanelor juridice în principala sursă de informare oficială despre mai multe situații juridice apărute în cadrul societății.

Potrivit aceluiași document, se exclude interdicția aporturilor la formarea capitalului social prin bunuri consumptibile și drepturi asupra obiectului de proprietate intelectuală, se instituie acceptul convertirii unei obligații pecuniare a societății în aport al creditorului la capitalul social.

Documentul mai stabilește un acces mai larg a asociaților la informația și documentația societății, acordarea dreptului asociatului de a fi reprezentat de administrator. Totodată noile reglementări prevăd coborârea pragului de voturi necesare pentru adoptarea unor hotărâri la adunările asociaților, de la trei pătrimi, la două treimi.

Se mai prevede utilizarea de instrumente electronice în diverse proceduri, printre care: păstrarea documentelor societății; depunerea actelor pentru înregistrare; proceduri în cadrul adunărilor asociaților. Se mai permite organizarea adunărilor asociaților la distanță și adunări ale asociaților fără obligativitatea procedurilor de convocare.

În lege sunt incluse așa instrumente, ca: posibilitatea ieșirii unui asociat din societate, crearea unui fond de stimulare financiară a angajaților, care nu sunt asociați, încheierea unui contract între asociați prin care aceștia vor conveni asupra modului de guvernare și dezvoltare a societății.

Autorii pachetului de modificări sunt membrii Grupului de lucru institut prin ordinul Ministrului dezvoltării economice și digitalizării, secretariatul căruia a fost asigurat de Secretariatul Consiliului Economic. Experții din cadrul acestui grup de lucru, printre care reprezentanți ai  Camera Americană de Comerț, Asociația Businessului European în Moldova,  Asociația Investitorilor Străini din Moldova, Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), cât și experții Secretariatului Consiliului Economic, au elaborat, în perioada februarie – martie 2023 analiza ex-ante a cadrului legal privind relațiile între asociați/fondatori ai societăților comerciale și au prezentat dosarul complet al proiectelor de acte normative necesare implementării opțiunilor recomandate în analiza ex-ante.

În afară de activitatea în grupul de lucru pentru elaborarea acestui proiect, Secretariatul Consiliului Economic a acordat asistență autorului proiectului – MDED, la următoarele etape importante de promovare: elaborarea AIR, apărarea AIR în fața SEIR, analiza avizelor colectate de autor la etapa dezbateri publice, elaborarea tabelului de sinteză a avizelor, participarea la dezbaterile publice organizate de autor, participarea la ședințele organizate de autor cu mai multe autorități publice (MF, MJ, CNPF) pentru identificarea opiniei comune la unele momente sensibile din proiect, participarea alături de autor la ședințele publice organizate de Comisia parlamentară buget și finanțe pentru dezbaterea acestui proiect etc.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.