CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Agenții economici vor fi scutiți de unele taxe dacă vor recicla ambalajele

31 iulie 2023 – Agenții economici vor fi scutiți de taxa pentru ambalaje, dacă vor recupera sau recicla ambalajele pe care le introduc pe piață. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost adoptat astăzi de Parlament, în lectura a doua.

Documentul a fost elaborat în vederea eliminării neconcordanțelor legislative pentru implementarea eficientă a  responsabilității extinse a producătorului (REP). Mecanismul REP obligă agenții economici să recupereze, să valorifice sau să recicleze produsele scoase din uz, fie în mod individual, fie colectiv. Concomitent cu aplicarea mecanismului REP, producătorii și importatorii de mărfuri achită și taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Acest lucru creează o presiune financiară dublă asupra mediului de afaceri. În acest sens, se introduce un mecanism de scutire de taxa pentru ambalaje a acelor agenți economici care recuperează și reciclează ambalajele pe care le introduc pe piață.

Pentru anul 2023, țintele de colectare și reciclare se calculează având ca bază de calcul ambalajele puse pe piață începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Documentul mai prevede ca, cota taxei pentru ambalaje să fie calculată în funcție de greutatea acestora și nu în baza numărului de unități de ambalaje, după cum prevede legislația în prezent.

O altă prevedere a proiectului se referă la introducerea în Legea privind plata pentru poluarea mediului a unor poziții tarifare noi, care, conform noului nomenclator combinat al mărfurilor, reprezintă ambalaje fabricate din hârtie, carton, plastic, sticlă, metale, lemn și compozit, care vor fi supuse taxei pentru ambalaje. În prezent, sunt taxate doar ambalajele din masă plastică, ambalajul primar compozit și ambalajul primar din aluminiu. 

Subiectul Responsabilității Extinse a Producătorului a fost dezbătut pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM din 2018. Sectorul asociativ de afaceri alerta faptul dublei impozitări pentru gestionarea deșeurilor solicitând autorităților să înlăture acest fenomen pentru agenții economici ce implementează REP. Secretariatul Consiliului Economic și membrii Platformei au asigurat dialogul între toate părțile interesate în vedere depășirii situației și promovării inclusiv pe platforma parlamentară a modificărilor respective. Inițiativa legislativă de modificare a Legii privind plata pentru poluarea mediului, aparține vicepreședintei Comisiei mediu, climă și tranziție verde, Ina Coșeru.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.