CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

O abilitare economică slabă a femeilor este un obstacol real în creșterea PIB al RM 

O abilitare economică slabă a femeilor este un obstacol real în creșterea PIB al RM 

Statul, sectorul asociativ de afaceri și organizațiile internaționale vor să-și unească eforturile în crearea oportunităților de abilitare economică a femeilor. Modalitățile și soluțiile au fost discutate în cadrul Grupului de lucru ”Abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen” al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM, în cadrul unei ședințe organizate în comun cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED).

Chiar în debutul ședinței Veronica Arpintin, secretara de stat al MDED, a declarat că o abilitare adecvată a femeilor din Moldova poate și trebuie să contribuie la creșterea PIB, iar pentru a impulsiona acest proces e nevoie de o sinergie din partea tuturor actorilor care implementează soluții practice în acest sens.   

Deputata în Parlamentul Republicii Moldova, Marina Morozova a menționat că programul „Femei în afaceri” este un instrument eficient pentru extinderea oportunităților economice ale femeilor. În noua versiune, programul conține o serie de soluții aplicabile care pot ajuta femeile antreprenoare.

Președinta Consiliului de Administrare a Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), Carolina Bugaian, printre acțiunile enumerate, s-a referit la intenția AFAM de a iniția un proiect prin intermediul căruia se va promova antreprenorialul în școli, în special din spațiul rural. Membre AFAM, antreprenoare de succes vor merge, în calitate de mentori, în patru raioane pilot și le vor vorbi adolescenților despre cum e să inițiezi o afacere și să fii independent/ă financiar, a menționat Carolina Bugaian.

Tatiana Udrea, coordonatoare de program la UN Women Moldova, a menționat la rândul său că, potrivit statisticilor cca 70% din studenții facultăților cu profil economic îl constituie fetele. Însă după absolvire în economia reală rămân să activeze doar o treime din acestea, din varii motive, însă cel mai frecvent, din insuficiența serviciilor de îngrijire timpurie a copiilor. Astfel, este esențial să se promoveze deschiderea creșelor, a menționat experta.

În cadrul ședinței, experții Secretariatului Consiliului Economic, au menționat că Foaia de Parcurs pentru Abilitarea Economică a Femeilor, elaborată în cadrul platformei,  urmare a acestei ședințe va fi completată. Astfel, în perioada iulie-august 2023 se va face o cartografiere a asistenței disponibile și a priorităților tuturor actorilor în procesul de abilitare economică a femeilor, care  vor fi incluse în Foaia de Parcurs.    

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de proiectul Corporației Internaționale Financiare Reforma climatului investițional, finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Guvernului Suediei.

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.