CONSILIUL ECONOMIC PE LÂNGĂ PRIM-MINISTRUL RM

The Secretariat of the Economic Council to the Prime Minister is supported by the European Bank for Reconstruction and Development, funded by the UK Government’s Good Governance Fund
img
Language

Rata de punere în aplicare de către Moldova a Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind facilitarea comerțului, depășește rata globală

Rata de punere în aplicare de către Moldova a Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind facilitarea comerțului, depășește rata globală

În perioada 26-27 iunie 2023, la Geneva s-a desfășurat cea de a 8-a reuniune a Comitetului pentru Capacitatea Comercială și Standarde, organizată sub egida Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE). Evenimentul, care are loc o dată pe an, a avut drept scop evaluarea activităţii comitetului și examinarea implementării Agendei pentru Dezvoltare Durabilă 2030 în regiune, în particular prin prisma conceptului economiei circulare, digitalizării, precum şi prezentării rapoartelor naţionale a Republicii Moldova şi Kârgâzstanului aferente facilitării comerţului.

În cadrul evenimentului, una din sesiuni a fost dedicată examinării Raportului privind implementarea de către Republica Moldova a Acordului privind facilitarea comerţului, în cadrul căreia reprezentanta Republicii Moldova, Diana Levcenco, expert economic în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a  vorbit despre experiența națională şi provocările cu care se confruntă Moldova în contextul implementării Acordului TFA.

Diana Levcenco a mai trecut în revistă activitatea Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului, funcțiile căruia sunt exercitate de Consiliul Economic. Experta a subliniat că CNTF reprezintă un mecanism de coordonare la nivel național pentru facilitarea comerțului, cu participarea activă a sectorului privat, a instituțiilor publice și a partenerilor de dezvoltare. Un rol important în cadrul Comitetului îl joacă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Serviciul Vamal.

Referindu-se la recomandările experților UNECE legate de Integrarea comercială Regională, Diana Levcenco a menționat că Moldova are semnate acorduri de liber schimb  cu un șir de state, în special DCFTA, Acordul  între Moldova și UE, CSI, CEFTA, cele semnate între Moldova și Turcia, cel cu Marea Britanie, precum și acordul EFTA. Toate pot contribui la consolidarea eforturilor de integrare economică a RM, ceea ce poate spori atragerea investițiilor.

Experta a menționat că în ultimii ani, Moldova a făcut pași importanți în promovarea reformelor de digitizare precum și implementarea principiilor economiei circulare în țară, evidențiind  cele mai importante realizări și măsuri înregistrate de Moldova în ultimii ani, în special legate de facilitarea comerțului și tranziția verde.

În discursul său video adresat delegaților, Coordonatorul rezident al ONU în Moldova, Simon Springett, a felicitat țara pentru progresele înregistrate în simplificarea procedurilor comerciale, îmbunătățirea transparenței și integrarea celor mai bune practici în reglementările și procedurile legate de comerț. În special, acesta a subliniat faptul că rata de punere în aplicare de către Moldova a Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind facilitarea comerțului, depășește rata globală și este, de asemenea, mai mare decât scorul înregistrat de unii membri OMC în curs de dezvoltare.

La final de sesiune, reprezentantul UNECE a mulțumit reprezentanților Moldovei pentru cooperarea demonstrată şi pentru experienţa împărtăşită în baza prezentărilor, afirmând deschiderea pentru continuarea colaborării în domeniile de interes comun.   

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.